Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer man in så att det går att läsa ett passerkort i en kortläsare och kortnumret kopieras in i Esmi Access klienten?

Beskrivning finns i manualen SMS00127SE kapitel 11.1. Tilldela ett kortnummer
Denna manual är hjälpfilen för Esmi Access klienten.

Denna funktion aktiveras i Esmikkoklienten, Administration - Parametrar / fliken Generellt, stega fram till fältet CardnumberDoor. Fyll i dörrcentralens namn i detta fält.

Läs passerkort i kortläsaren, klicka på texten Hämta nummer i Esmi Access klienten.
Numret läggs nu till i fältet för kortnummer.
Är kortet redan i användning visas ett meddelande om detta.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?