Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka är indikatorerna och hur kan jag leta efter överstyrda (forcerade) objekt i TSX TSX Micro och TSX Premium?

Systemord %SW108 innehåller antalet överstyrda bits. Denna information finns också tillgänglig i processorns justeringsfönster. Bits överstyrs från en animationstabell. Systemord %SW109 innehåller antalet överstyrda analoga kanaler. En kanal skriver till ett överstyrt värde under reglering genom att högerklicka på kanalerna och sedan på "Properties". Det finns dock tyvärr inte någon automatisk sökmetod.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?