Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Uppdatering av CIE602

CIE602 uppdateras med ett program som finns i BOX eller ostkroken, 04. Renesas FDT Tool Windows 7 for CT602 and DCU605,tillsammans med en seriell kommunikationsport.
Om detta inte finns på datorn så  kan en USB-seriell adapter användas, observera att det inte går att använda en generell USB-seriell adapter då de har för dålig timing.
Rekommenderat är att använda en USB-seriell adapter från DIGI som heter Edgeport/1
Denna enhet har testats och fungerar.

Det går också (efter överenskommelse med säkerhetssupporten) låna en CIE602 och skicka den som ska uppdateras till säkerhetsupporten.
Vi kan då uppdatera enheten och skicka tillbaka den.
Lånad enhet skickas tillbaka till säkerhetsssupporten.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?