Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken port är det i MOXA som kan ändras?

Surfa till MOXA:ns IP-adress eller använd Nport administrator programmet.
Leta upp operating settings - Local TCP port (normalt 4001)
Anslutningen måste sedan startas om för att ändringen ska gälla i Esmi Access.
Använd Esmikko Service Manager för att starta om anslutningen (Channel) eller starta om hela tjänsten.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?