Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är max försäkring på våra Acti 9 dvärgbrytare?

Vilken försäkring man behöver beror på vilken kortslutningsström som finns vid dvärgbrytaren. Om kortslutningsströmmen är lägre än den som brytaren klarar så behövs ingen försäkring.

Om kortslutningsströmmen är högre än den som brytaren klarar så måste man försäkra för att brytaren ska klara att bryta. Detta gör man lättast genom så kallad kaskadkoppling.

Vilken försäkring som behövs hittar du i Tabellsamling som finns att ladda ner på vår hemsida:
https://www.schneider-electric.se/sv/download/document/Tabellsamling-sv/
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?