Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Security Expert programmering via teknikers dator först för att sedan flytta databas till kundens server

Teknikern kan installera exempelvis en demolicens på sin dator.
Nuläget får vi dessa demolicenser handgjorda från finska supporten, se till att skapa ett ärende hos oss på svenska supporten så ordnar vi med licensen till teknikern.
Programmera anläggningen och gör en backup av databasen från klientprogramvaran.

Beställ en licens till kundens server och installera databas och programmet.
(en tom backup kan göras för denna server också, ger möjlighet att gå tillbaka till ett nytt utgångsläge)
Gör en återställning av databasen som tidigare skapades (restore i SQL management Studio) till kundens server

Licenserna är bundna till hårdvaran vilket gör att kundens server måste ha en egen licens.
Teknikern kan göra olika konfigurationer genom att vid första installation göra en tom backup.
Denna tomma backup kan sedan användas som start för nästa konfiguration.


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?