Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf: Utskrift av en lista med urkopplade komponenter till skrivare.

Börja med att kontrollera att det finns en skrivare vald: "Meny-> Inställningar->Systeminställningar-> Fliken:Skrivare".
(Det kan vara praktiskt att man har en PDFCreator installerad, så att man kan skapa en PDF-fil med resultatet.)

Gå till : Meny->System->"Sökning systemkomponenter..."
Kryssa i "Status" och skriv "URKOPPLAD" i fältet.(Om det är en engelskspråkig Esgraf skriver man "DISABLED")
Klicka på "Sök"
Från resultatfönstret kan man skriva ut resultatet (eller kopiera och klistra in resultatet i en textfil.

Om man vill kan spara sökdefinitionen genom att skriva ett namn i fältet "Definierade sökningar" och klicka på "Spara". Nästa gång är det då bara att välja definitionen och trycka "Sök".

Om man vill kan man begränsa resultatet ytterligare med hjälp av dom andra sökalternativen. T.ex om man skriver "1-" i "Adress"-fältet visas bara adresser på anslutning 1-0-0.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?