Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är kortslutningsskyddets utlösningsnivå för TeSys U ?

Vi måste skilja på kortslutningsskydd och överströmsskydd
För skyddsmodulerna LUCA, LUCB, LUCD och LUCC: 
- överströmsskyddet är 14,2 x inställd ström (Ir), utlösningstid upp till 200ms 
- kortslutningsskyddet är 13xIr max (max inställbart strömvärde), utlösningstid upp till 2ms 

Se bifogad PowerPoint för mer info
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?