Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad betyder iOF och iSD när det gäller hjälpkontakter till dvärgbrytare?

iOF/OF

Hjälpkontakt iOF indikerar huvudkontaktens status (PÅ/AV) och följer de till-/frånmanövrar som görs på respektive apparat.

iSD/SD

Signalkontakt iSD indikerar om dvärgbrytaren har löst ut för elektriskt fel och reagerar inte då dvärgbrytaren slås till eller från manuellt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?