Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kontroll av installation för emikko, Log in failed for user 'esmicli'

Problemet var med Esmikko4klienten och att den skulle jobba mot 2 instanser i servern.
instans 0 (Esmikko4serverN0) kunde nås direkt men instans 1 (Esmikko4serverN1) kunde vi inte logga in på.
För att få instans 1 att fungera måste rätt portnummer, i detta fall 1513.
Meddelandet som kommer upp är: Log in failed for user 'esmicli'

Så i regedit under HKEY_LOCAL_MACHINE - Wow6432Node - Esmi - Eht - Systems
2.IP efter datornamn alternativt IP-nummer så ska :1513 adderas, exempel: serverdator:1513
Detta gör att rätt autentieringstjänst används.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?