Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur gör jag i Esmikko om jag vill styra ett larmområde på en viss dag?

Använder kalendervis styrning, detta utför endast styrningen den utpekade dagen.
Finns andra dagvisa styrningar så måste dessa tas hänsyn till.
Kalendervis styrning gäller över dagvis styrning

Exempel: normalt avlarming 08:00 och tillkoppling 17:30
Ett visst datum ska verksamhet fortsätta tills 19:00
skapa en kalendervis styrning med frånkoppling 17:30 (här skulle det ju normalt tillkopplas för kvällen) samt en tillkoppling kl 19:00
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?