Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Uppdatering FDP: Uppdatering av FDP via USB-minne hur gör jag

Du går in i fireExpert och väljer export och sparar ner filen i en mapp med namnet config som skall ligga i roten på minnet (Formaterat som FAT32).
När du sätter i stickan så skall den läses in automatiskt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?