Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Test: Testläge, provade detektorer visas inte

Det får inte finnas några andra larm eller fel i centralen, test har lägst prioritet.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?