Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Ny/ändrad IX-användare fungerar inte i manöverpanelen

IX-användare måste laddas ut till IX600 centralapparat.
Det utförs via Manuell styrning, Styrning 8 Styrning Systemenhet och styrningen Uppdatera för att uppdatera minnet i IX600-centralen. Uppdateringen kommer att skicka alla IX-användare till centralapparaten IX600.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?