Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, stäng av meddelandet Inga händelser under 5 minuter

Ja funktionen är ett alternativ som kan stängas av.
Syftet med att få detta meddelande är att se så systemet är igång men att ingen ny händelse har inträffat under de senaste 5 min.
Visningen är som standard aktiverad.

Det kan krävas att operatören är inloggad med högre behörighet för att göra denna ändring.
För att stänga av visningen, välj Inställningar - Systeminställningar
I den förvalda fliken Anslutningar se till att anslutningen är markerad (blå), klicka på knappen Inställningar
I den meny som nu öppnas klicka på Övrigt, här kan alternativet Logga ej "Inga händelser under 5 minuter" avmarkeras. Klicka OK för alla öppnade menyer. Nu ska detta meddelande inte längre visas i händelsefönstret.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?