{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Esgraf, stäng av meddelandet Inga händelser under 5 minuter

Ja funktionen är ett alternativ som kan stängas av.
Syftet med att få detta meddelande är att se så systemet är igång men att ingen ny händelse har inträffat under de senaste 5 min.
Visningen är som standard aktiverad.

Det kan krävas att operatören är inloggad med högre behörighet för att göra denna ändring.
För att stänga av visningen, välj Inställningar - Systeminställningar
I den förvalda fliken Anslutningar se till att anslutningen är markerad (blå), klicka på knappen Inställningar
I den meny som nu öppnas klicka på Övrigt, här kan alternativet Logga ej "Inga händelser under 5 minuter" avmarkeras. Klicka OK för alla öppnade menyer. Nu ska detta meddelande inte längre visas i händelsefönstret.

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produktfamilj
Esmi Software
Utforska mer
Produktfamilj
Esmi Software