Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har Compact NSX inbyggd självtest i reläskyddet?

Effektbrytarnas elektroniska skydd av typen Micrologic är utrustade med ”Ready Led” funktion, som cykliskt utför en självtest av elektroniken och utlösarspolen och indikerar med lysdiod att allt är OK. Lysdioden blinkar grönt när lasten är högre än det stämplade värdet vid lysdioden eller om extern spänningsmatning är inkopplad.

Reläskydden har ingen inbyggd funktion som kan lösa ut brytaren. För att prova reläskydden med utlösning krävs anslutning av USB Maintenance Interface till dator med mjukvaran LTU.

USB Maintenance interface
Artikelnummer TRV00910
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?