Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Med vilket moment ska skruvarna dras vid montering av reläskydd på en Compact NSX?

Reläskydden till Compact NSX levereras med momentbegränsande skruvar. Man drar åt skruvarna tills de går av och då har man rätt moment.

Vid demontering och återmontering av reläskyddet ska skruvarna dras åt med följande moment:
Brytare Moment
Compact NSX100-250 5,5 Nm
Compact NSX400-630 7,5 Nm

Alternativt kan momentbegränsande skruvar beställas med följande artikelnummer:
Skruv (12 st) till brytare Artikelnummer
Compact NSX100-250 LV429513
Compact NSX400-630 LV432513
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?