Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, Hur gör man för att ta bort en planritning från systemet.

För att kunna ta bort en planritning måste man först ta bort alla utlagda komponenter på den aktuella ritningen samt ta bort alla referenser från andra ritningar till den aktuella ritningen.

Gör så här:
  • Starta "Urkopplat"  läge.
  • Radera alla komponenter från ritningen.
  • Ta bort alla referenser till ritningen.
  • Gå in i "Bildhantering under menyn "Redigera" och radera bilden (ritningen)
  • Spara systemet och avsluta "Urkopplat" läge.
  • Om systemet har en ECS ("Esgraf Configuration Server" ) måste även ECS uppdateras, vilket kan göras när redigeringsläget avslutas.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?