Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, Hur justerar jag planritningarna så de täcker hela ytan?


Det finns en funktion i Urkopplat läge för att justera bilden. Denna ger möjlighet till att storleksförändra bilden och positionera bilden på sidan.
  • Högerklicka och välj Justera planritningens bild...
  • Nu kan man med hjälp av piltangenterna justera bildens storlek samt position. [PIL] ändrar position, [SHIFT][PIL] ändrar storlek. Om [CTRL] hålls ner samtidigt görs större steg.
  • Eftersom alla utlagda komponenter ligger på ett annat lager kan man behöva justera dessa separat efteråt.
  • Spara därefter systemet som vanligt.
Det finns även ett program "EGview" kan användas för att kontrollera bilder i förväg.
EGview finns normalt i mappen Tools under Esgrafmappen.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?