Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, Vad gör menyvalet "Hämta mätvärden"?

Normalt som hämtas nedsmutsningsmätvärdena för branddetektorer efter ett inställt tidsintervall.

Om man högerklickar på en detektor och väljer "Hämta mätvärden" så hämtas dom direkt för denna detektor. Därefter kan man klicka på "Visa historik" för att se det aktuella värdet.

Senaste värdet visas även i popuprutan som visas om man håller muspekaren över detektorsymbolen.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?