Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Anslutningar förblir offline efter omstart av servern

Problem: En eller flera anslutningar startar inte automatiskt efter omstart av Esmikko-servern.

Orsak: Beror oftast på att anläggningen har blivit utbyggd med fler anslutningar än vad licensen tillåter.

Lösning: Utöka licensen genom att köpa fler anslutningar.


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?