Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Från vilken version finns det stöd i IX600 för DALM larmsändare

Fr.o.m firmware AX/IX600 ver 47B

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?