Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hur ställer man in extra helgdagar i systemet.

Gå in under "Styrningar" och lägg till "Styrning via kalender" och lägg till "Dagtypsändring" där dagtypen sätts till "HELG" för de dagar systemet ska fungera enligt helgrutiner.

Tänk på att vid en dagtypsändring påverkas allt i systemet som är beroende av vilken dagtyp som gäller. T.ex passagerättigheter, öppettider, larmstyrningar m.m.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?