Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hittar inte "upptaget" kortnummer när man söker efter det.

Problem: När man försöker lägga in ett passagekort får man meddelande att kortet redan finns, men när man söker efter det hittas det inte.

Orsak: Esmikko sparar raderade personer som "dolda" i inställt antal dagar. Om kortet finns registrerat på en av dessa personer syns det inte vid en normal sökning.

Lösning:
  • Välj Meny>Session>"Visa dolda personer"
  • Gör om sökningen efter kortnummret.
  • Om kortet hittas kan man radera det från den raderade personen och återanvända det igen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?