Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer man in bluetooth range i HID-läsare

Ibland kan man behöva justera bluetooth kommunikationens känslighet för att rätt kortläsare ska påverkas, t.ex om flera kortläsare sitter nära varandra.

Gör så här:
  • Installera "HID BLE Config" appen i din Androidtelefon.
  • Använd ditt admin-kort (Mobile Administration Card) för att sätta läsaren i inställningsläge.
  • Starta appen och välj den aktuella kortläsaren.
  • Klicka på "Set configuration" för att göra inställningar,
  • Justera "Transmit Power" för att ändra känsligheten.
  • Spara ändringarna, och gå ur konfigureringsläget.
  • (Läsaren går själv tillbaka till normalläge efter ett par minuter)

Se även bifogad fil.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?