Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Vad är funktionen för de olika programmeringsbyglarna på de olika DCU/IOU/DBC/CIE-enheter.

Beskrivning av programmeringsbyglar i Esmikko

 

CT610 Anslutningskort (DCU601, IOU603 & DBC604)

J1 Power Öppen = Endast spänning på i anslutningskortet.
Sluten = Spänning på även  i logikkortet
J2 RS485 Terminering Sluten = Terminerad
Öppen = EJ terminerad
J3 Spänning till kortläsare Öppen = 12 VDC
Sluten = 5 VDC
J4 Sabotagebrytare används Sluten = Sabotagebrytare används
J5,J6,J7 Relä 1 funktion Slutna = 1NO = Gnd
                              1C     = Gnd, när relä 1 är draget
                              1NC  = 24V+
 
Öppna = Potentialfri slutning mellan 1NO och 1C vid draget relä.
 

CT601 (DCU601 CPU-kort)

J1 Programmeringskontakt För anslutning vid uppgradering av firmware
J2 Testläge Öppen = Normalläge
Sluten = Testläge aktivt
J3 Balanseringsmotstånd ingång 3 Öppen = Slutmotstånd (5k6 ohm) på kretskortet används
Sluten = Slutmotstånd (5k6 ohm) monteras i sista detektorn.
J4 Balanseringsmotstånd ingång 4 Öppen = Slutmotstånd (5k6 ohm) på kretskortet används
Sluten = Slutmotstånd (5k6 ohm) monteras i sista detektorn.

 

CT612 Anslutningskort (CIE & IX panel)

J1 RS485 Terminering Sluten = Terminerad
Öppen = EJ terminerad

 

CIE602

J4 Programmeringbygel Öppen = Normalläge
Sluten = Programmeringsläge
S1 Funktion 1 = CIE602, Enhetstyp = 8
4 = IX602, Enhetstyp = 31
5 = CIE602, Enhetstyp = 13
S2 Adressomkopplare Adress 1 .. F

CT603 (CPU-kort IOU603)

J1 Balanseringsmotstånd ingång 1 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J2 Balanseringsmotstånd ingång 2 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J3 Balanseringsmotstånd ingång 3 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J4 Balanseringsmotstånd ingång 4 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor.
J5 Balanseringsmotstånd ingång 5 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J6 Balanseringsmotstånd ingång 6 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J7 Balanseringsmotstånd ingång 7 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J8 Balanseringsmotstånd ingång 8 Öppen = Motstånd på kortet
Sluten = motstånd i detektor
J9 Programmeringskontakt För anslutning vid uppgradering av firmware
 

CT604 (CPU-kort DBC604)

J1 Testläge Sluten =
Öppen = standardläge

 

CT615 Anslutningskort

J1 Balanseringsmotstånd ingång 1 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J2 Balanseringsmotstånd ingång 2 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J3 Balanseringsmotstånd ingång 3 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J4 Balanseringsmotstånd ingång 4 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J5 Balanseringsmotstånd ingång 5 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J6 Balanseringsmotstånd ingång 6 Sluten = Motstånd i detektor
Öppen = Internt motstånd
J7-J9 Relä 1 kontaktfunktion Alla position 1 = 1NO = Gnd
                                                           1C     = Gnd, när relä 1 är draget
                                                           1NC  = 24V+
Alla position 2 = Potentialfri kontakt
J10 Sabotagebrytare Sluten = Sabotagebrytare förbikopplad.
J11 Power Öppen = Endast spänning på i anslutningskortet.
Sluten = Spänning på även  i logikkortet
J13 Testanslutning För produktion

 

CT605 (CPU-kort DCU605)

J1 Programmeringskontakt För anslutning vid uppgradering av firmware
J2:1-2 TEST Öppen = Normalläge
Sluten =  Dörrmiljön i testläge
J2:3-4 FACT Öppen = Normalläge
Sluten = Fabrikstest
J2:5-6 PROG Öppen = Normalläge
Sluten = Programmeringsläge, firmwareuppdatering.

 

 
 
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?