Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Security Expert, Hur programmeras relä 1-6 i SP-DCU

I en SP-DCU programmeras reläutgångarna enligt följande:

Relä 1 (Lås1) = Utgångsadress 1   (RDxxx:01)
Relä 2 (Lås2) = Utgångsadress 2   (RDxxx:02)
Relä 3            = Utgångsadress 22 (RDxxx:22)
Relä 4            = Utgångsadress 23 (RDxxx:23)
Relä 5            = Utgångsadress 24 (RDxxx:24)
Relä 6            = Utgångsadress 25 (RDxxx:25)

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?