Teknisk FAQ

Ställ en fråga

22051TE: Daglägesstyrning på en 22051TE, skall vara enbart värme när dagläge är aktiverat.

Välj en ingång på centralen som aktiverar dagläge.

På berörd detektor ändra D-brand och D-förvarning till 6 samt I kolumnen Dagläge väljs en 1:a (dagläge styr gränsvärden)

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?