{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Does Somachine Basic V1.6 support User-Defined Function Block(DFB)?

Yes. Somachine Basic V1.6 with service pack 2 will support User-Defined Function Block(DFB)?

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Utforska mer