Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är skillnaden mellan Compact NS och Masterpact (MCCB och ACB)?

Både isolerkapslade brytare (MCCB) och luftisolerade brytare (ACB) används för att sluta och bryta kretsar i en elanläggning. I princip har de samma funktion.
ACB används vanligtvis längre uppströms i anläggningen och MCCB är vanligare nära förbrukarna. Valet av brytare styrs delvis av vilken driftspänning och brytförmåga som behövs . I takt med att tekniken har utvecklats har brytförmågan hos MCCB ökat, vilket har skapat en viss överlappning mellan de båda brytarteknikerna.
 
MCCB
Märkström upp till 3200 A
Justerbara utlösningskurvor
Magnetiska eller termo-magnetiska reläskydd
Mekaniska eller elektroniska reläskydd
De flesta MCCB har selektivitetskategori A
 
ACB
Märkström upp till 6300 A
Justerbara utlösningskurvor
Elektroniska reläskydd
De flesta ACB har selektivitetskategori B
 
Skillnaderna mellan Compact NS och Masterpact NT/NW kan kortfattat sammanfattas i listan nedan.
  1. Brytförmågan hos Masterpact är generellt sett högre än de för Compact NS.
  2. Masterpact har möjlighet att utrustas med motordon när som helst under produktens livslängd.
    Compact NS måste beställas med motordon redan från början och går inte att utrustas med motordon i efterhand. Den byggs för antingen manuell eller elektrisk manöver.
  3. Compact NS 1600b-3200 (>1600 A) finns enbart tillgänglig i utförande med manuell manöver.
  4. Masterpact kan utrustas med reläskydd som mäter övertoner. Den möjligheten finns inte för Compact NS.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?