Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad betyder den röda lysdioden märkt ERR som blinkar på M241 PLC?

Den röda LED-märkta ERR blinkar / snabb blinkar på M241-seriens PLC. Vad betyder det?

Det finns tre typer av ERR-LED blinkande:

Regelbunden blink - Lysdioden är till 500ms och från 500ms regelbundet.
IVALID_OS Det här betyder att det finns ingen giltig firmwarefil i flashminnet på PLC. Kontrollenheten utför inte programmet. Se avsnittet Firmware Upgrade i SoMachine HTML Help för att återställa ett korrekt tillstånd.

Enkel blink - Lysdioden är från 1000 ms och sedan till i korta 200 ms och så upprepas detta mönster.
EMPTY  Det betyder att PLC saknar program (vanligtvis efter att en uppdatering av firmware eller när en återställningsfunktion har utförs)

Snabb blink - Lysdioden är till 250ms och från 250ms regelbundet.
EMPTY Det betyder att minnet är tom efter en system fels återställningen. Detta tillstånd är detsamma som det normala tomma läget men systemåterställning har skett. En omstart (strömcykel) eller en ny programladdning kommer återställa PLC.

Mer information finns i SoMachine Mjukvarans HTML Hjälp i avsnittet:
Logic Controllers -> M241 Logic Controller -> Programmeringsguiden -> Controller States and Behaviors -> Controller States Beskrivning
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?