Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Mellanspänning - distribution och automation

Reläskydd per applikationsområde

Vi har ett brett utbud av reläskydd för både mellanspännings- och högspänningsnätverk. I sortimentet hittar du allt från enkla till avancerade överströmsskydd, motorskydd, ljusbågsvakter till avståndsskydd och övervakning av transformatorer. Våra reläskydd ger dig stor säkerhet och tillförlitlighet. Lägg till IEC 61850 Ethernet för bästa interoperabilitet och kommunikation i mellanspännings- och högspänningsnät.

Överströmsskydd

Easergy P3

Kompakta reläskydd för standardapplikationer Lättanvända reläskydd för mellanspänningsapplikationer. Speciellt anpassade för apparatskåps- och ställverksbyggare för att spara tid. Från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Visa detaljer

MiCOM P12x

3-fas överström och jorfelsskydd MiCOM P12x är ett utbud av riktade och oriktade överströmsreläer från enfas-/jordfelsenheter upp till den flerfunktionella trefasenheten P127 med spänningsfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P121, P122, P122C, P123, P125, P126, P127

Visa detaljer

Sepam, serie 10

Reläskydd för grundläggande applikationer Överströms- och jordfelsrelä för grundläggande skydd av ledningar och distributionstransformatorer.

Visa detaljer

Sepam, serie 20

Reläskydd för standard applikationer Sepam serie 20 består av 7 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22

Visa detaljer

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Visa detaljer

MiCOM P11x

3-fas överström och jorfelsskydd med självförsörjning eller dubbla matningsdon MiCOM P11x-reläer är kompakta lösningar för alla MV-applikationer där hjälpspänningssystem saknas och överström och/eller jordfelsskydd krävs. Tillgängliga modeller: MiCOM P111 P114D, P115, P116

Visa detaljer

MiCOM P13x

Ledningsskydd och Ledningsterminaler MiCOM P13x är en serie ledningsskydd och kombinerade lednignsskydd/terminaler för flexibel och omfattande skydds och kontrollfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139

Visa detaljer

MiCOM P14x

Ledningsskydd för Tranmission och distributionsnät Ledningsskydd med avancerade kommunikationslösningar innehållande dedikerade lendingsskyddsfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P141, P142, P143, P145

Visa detaljer

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Visa detaljer

Sepam, serie 80

Flexiblet Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 80 består av 16 olika typer ström eller spänningsmätande skydd för alla typer av elnät. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

Visa detaljer

Vamp 50-serie

Intelligent skydd för låg- och mellanspänningssystem VAMP 50-serien erbjuder ett omfattande urval modulära skyddsreläer för överströms-, jordfels-, spännings-, frekvens- och längsdifferentialskydd. Tillgängliga modeller: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59

Visa detaljer

Vamp 200-serie

Komplett serie skydds- och kontrollenheter VAMP 200-serien erbjuder ett omfattande sortiment av skydds- och kontrollenheter med avancerade mätfunktioner för ledningar, motorer och kondensatorbanker. Tillgängliga modeller: VAMP210, VAMP230, VAMP245, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265M

Visa detaljer

Ljusbågsvakter

Motorskydd

Easergy P3

Kompakta reläskydd för standardapplikationer Lättanvända reläskydd för mellanspänningsapplikationer. Speciellt anpassade för apparatskåps- och ställverksbyggare för att spara tid. Från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Visa detaljer

Sepam, serie 20

Reläskydd för standard applikationer Sepam serie 20 består av 7 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22

Visa detaljer

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Visa detaljer

MiCOM P211

Intelligenta motorstyrenheter och skyddsreläer MiCOM P211-reläet är utformat för motorövervakning, skydd och kontrollapplikationer. Tillgängliga modeller: MiCOM P211

Visa detaljer

MiCOM P22x

Motor och överströms Relä MiCOM P22x är en serie skyddsreläer som är utformade för motorskyddsapplikationer och inkluderar en fullständig uppsättning skyddsfunktioner.

Visa detaljer

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Visa detaljer

Sepam, serie 80

Flexiblet Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 80 består av 16 olika typer ström eller spänningsmätande skydd för alla typer av elnät. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

Visa detaljer

MiCOM P24x

Skydd för Roterande maskiner och motorer MiCOM P24x-reläer erbjuder avancerat skydd, kontroll och övervakning av motorer och roterande maskiner. Tillgängliga modeller: MiCOM P241, P242, P243

Visa detaljer

Vamp 50-serie

Intelligent skydd för låg- och mellanspänningssystem VAMP 50-serien erbjuder ett omfattande urval modulära skyddsreläer för överströms-, jordfels-, spännings-, frekvens- och längsdifferentialskydd. Tillgängliga modeller: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59

Visa detaljer

Vamp 200-serie

Komplett serie skydds- och kontrollenheter VAMP 200-serien erbjuder ett omfattande sortiment av skydds- och kontrollenheter med avancerade mätfunktioner för ledningar, motorer och kondensatorbanker. Tillgängliga modeller: VAMP210, VAMP230, VAMP245, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265M

Visa detaljer

Skydd och övervakning av transformatorer

Easergy P3

Kompakta reläskydd för standardapplikationer Lättanvända reläskydd för mellanspänningsapplikationer. Speciellt anpassade för apparatskåps- och ställverksbyggare för att spara tid. Från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Visa detaljer

Sepam, serie 20

Reläskydd för standard applikationer Sepam serie 20 består av 7 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22

Visa detaljer

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Visa detaljer

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Visa detaljer

Sepam, serie 80

Flexiblet Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 80 består av 16 olika typer ström eller spänningsmätande skydd för alla typer av elnät. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

Visa detaljer

MiCOM P63x

Differentialskydd för komplett skydd av kraft transformatorer MiCOM P63x seriens transformatordifferentialskydd är konstruerade för snabb, selektiv felbortkoppling av kortslutningar för Transformatorer, motorer, generatorer m.m. Tillgängliga modeller: MiCOM P630C, P631, P632, P633, P634

Visa detaljer

MiCOM P64x

Avancerat Transformatordifferentialskydd för komplett skydd och kontroll av Transformatorer MiCOM P64x skydd erbjuder snabbt och komplett skydd för transformatorer, vilket tillser transformatorns livslängd. För två eller trelindningstransformatorer (inklusive auto/sparkopplade transformatorer). Enkelt handhavande och inställnings guide - kräver endast data från transformatorns märkplåt för att ställas in. Tillgänglia modeller: MiCOM P641, P642, P643, P645

Visa detaljer

Kondensatorbatteriskydd

Generatorskydd

Easergy P3

Kompakta reläskydd för standardapplikationer Lättanvända reläskydd för mellanspänningsapplikationer. Speciellt anpassade för apparatskåps- och ställverksbyggare för att spara tid. Från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Visa detaljer

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Visa detaljer

Sepam, serie 80

Flexiblet Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 80 består av 16 olika typer ström eller spänningsmätande skydd för alla typer av elnät. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

Visa detaljer

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Visa detaljer

MiCOM P34x

Generatorskydd Flexibelt och pålitligt skydd och kontrollenhet med övervakning och mätfunktioner för små medel och stora generatorer

Visa detaljer

Vamp 200-serie

Komplett serie skydds- och kontrollenheter VAMP 200-serien erbjuder ett omfattande sortiment av skydds- och kontrollenheter med avancerade mätfunktioner för ledningar, motorer och kondensatorbanker. Tillgängliga modeller: VAMP210, VAMP230, VAMP245, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265M

Visa detaljer

Längsdifferentialskydd och fasjämförelseskydd

Distansskydd

Samlingsskeneskydd

Återinkoppling och synkrocheck

Spännings- och frekvensskydd

Easergy P3

Kompakta reläskydd för standardapplikationer Lättanvända reläskydd för mellanspänningsapplikationer. Speciellt anpassade för apparatskåps- och ställverksbyggare för att spara tid. Från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Visa detaljer

Sepam, serie 10

Reläskydd för grundläggande applikationer Överströms- och jordfelsrelä för grundläggande skydd av ledningar och distributionstransformatorer.

Visa detaljer

Sepam, serie 20

Reläskydd för standard applikationer Sepam serie 20 består av 7 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22

Visa detaljer

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Visa detaljer

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Visa detaljer

MiCOM P9xx

Spännings och frekvensskydd MiCOM P9xx spännings- och frekvensskydd erbjuder en integrerad lösning för säker och effektiv användning av kraftsystem. Tillgängliga modeller: MiCOM P921, P922, P923, P925

Visa detaljer

Vamp 50-serie

Intelligent skydd för låg- och mellanspänningssystem VAMP 50-serien erbjuder ett omfattande urval modulära skyddsreläer för överströms-, jordfels-, spännings-, frekvens- och längsdifferentialskydd. Tillgängliga modeller: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59

Visa detaljer

MiCOM C264P

Modulär dator med reservskyddsfunktioner för ställverksmiljö MiCOM C264 är den senaste generationens fackdatorer för ställverk. Den erbjuder traditionell hantering av ingångar/utgångar (I/O), kommunikationsgateway, mätcenter och automatikfunktioner. MiCOM C264P omfattar även reservskydd, vilket ytterligare ökar möjligheterna att använda den som flerfunktionsenhet. Tillgängliga modeller: MiCOM C264P

Visa detaljer

Brytarfelsskydd

Dynamiskt ledningslastskydd och hopkopplingsskydd

Kritisk kraftförsörjning

Skydd för marina applikationer

Skydd för järnvägar

Mätning och övervakning

IEC 61850 stationskontroll