Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Ställdon och ventiler

Ett ställdon kan man enkelt beskriva som en motor för styrning av ventiler i olika system. Vilken typ av ställdon man ska ha beror på vad det är som ställdonet ska reglera. Vanligtvis är mediet vatten för värme, kyla eller förbrukning. Dessa kan även innehålla olika typer av frysskyddsmedia, så som etylen, propylen, salt etc. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ställdon med olika ställkrafter, fjäderåtergång och gångtider för reglering av styrventiler. Vi har också ett brett sortiment av ställdon för spjäll, med eller utan fjäder. Spjällställdon används för att manövrera spjäll i ventilationsanläggningar, steglöst eller on/off, med eller utan fjäder. Med fjäderåtergång menas att ventilen återgår till önskat ändläge, öppen eller stängd, beroende på önskad funktion. Slaglängd är längden från stängd till öppen ventil. Exempelvis har M800 en slaglängd på 9-52 mm, vilket gör den användbar till många olika styrventiler, typ och fabrikat. Vårt sortiment av styrventiler består av ett stort utbud av bland annat kägel, zon, kul, vridspjäll och PIBCV-ventiler. Zonventiler med tillhörande ställdon, används för lägre flöden till så som kylbafflar, fläktluftvärmare, etc. Vridspjällsventiler används med fördel till stora dimensioner. Kägelventil är den mest förkommande. Används med fördel i alla typer av system, så som tappvatten, värme, fjärrvärme och kylsystem. Vi har även ventiler för ånga.