Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

PowerLogic ION7550/ION7650

Kraftfulla mätare för nätbolag, industrier eller driftkritiska installationer i hög-/lågspänningsnät

Energi- och elkvalitetsmätare för nätbolag, industrier eller driftkritiska installationer i hög-/lågspänningsnät

PowerLogic ION7550/ION7650
 • Funktioner

  PowerLogic ION7550 och ION7650 har var och en olika funktionsuppsättningar:

  • ION7550: debiteringsmätare, händelse- och min/max-loggning, historisk loggning (upp till 800 kanaler), utökningsbart minne, sag/swell-övervakning, övertonsmätning, vågformsinspelning med 256 punkter/cykel, larmnivåer, digitala och analoga I/O och kommunikationsmöjligheter på flera olika protokoll samtidigt 
  • ION7650: lägger till symmetrisk komponentmätning, snabb transientdetektering, vågformsinspelning med 1 024 punkter/cykel och övervakning av överensstämmelse med elkvalitetsstandarder.


  Egenskaper (några funktioner är tillval):
  • Panelmonterad, stor anpassningsbar LCD-display, finns även utan display samt med separat fjärrmonterad display
  • Flerspråkigt stöd för engelska, franska, spanska och ryska. Anpassningsbara IEC- eller IEEE-visningar. Stöd för 12/24-klocka i flera datum- och tidsformat.
  • 3-fas, 4-kvadrantmätning, klass 0,2 noggrannhet (IEC, ANSI)
  • Mätning av spänning, ström, neutral- och jordström, effekt, frekvens, effektfaktor, medelvärden, energi och drifttid
  • Korrigering av mättransformator, kompensering för transformator-/ledningsförluster
  • IEC 61000-4-30 klass A utg. 2, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 övervakning av överensstämmelse med elkvalitetsstandarder
  • Vågformsinspelning med 1 024 punkter/cykel, transientinspelning (20 μs @ 50 Hz), sag/swell-övervakning, övertonsmätning (upp till 63:e), symmetriska komponenter
  • COMTRADE-vågformsformat tillgänglig direkt från mätaren
  • Identifiering av störningsriktning för att visa om en störning kommit utifrån eller om den skapats nedströms mätaren
  • Inlärning av börvärde för att automatiskt lära sig vad som utgör en sag, swell, transient eller ett högt eller lågt börvärde
  • Händelsesekvenser, sammanfallande minimum/maximum, historiska trender och höghastighetsinspelning, 1 ms upplösning av tidsstämpling, GPS-tidssynkronisering
  • 4 analoga ingångar, 4 analoga utgångar, 16 digitala status-/räknaringångar, 7 digitala styrnings-/pulsutgångar
  • 65 börvärden för larm och styrning, 1/2 cykelrespons, flervillkorslarmer
  • 5 kommunikationsportar: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, optisk port på frontpanelen
  • 100Base–TX och 100Base–FX för snabbare Ethernet-kommunikation
  • Protokoll: Modbus RTU slav/master, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90, IEC 61850
  • Ethernet- och modemgateway till 31 enheter på RS-485-port
  • Inbyggd webbserver, e-post för larm och data, FTP-server

  Fördelar

  PowerLogic ION7650/ION7550-mätarna hjälper dig att:

  • minska energi- och driftkostnaderna
  • förbättra elkvaliteten, tillförlitligheten och driftkontinuiteten
  • optimera användningen av utrustningen
   för optimal hantering av din elinstallation och större produktivitet.

  Applikationer

  • Analys av effektivitet, förluster och kapacitet
  • Verifiering av fakturor, kostnadsfördelning och undermätning
  • Övervakning av överensstämmelse med elkvalitetsstandarder
  • Meddelanden om problem och diagnos
  • Hantering av belastningsnivåer och effektfaktor
  • Manöver av laster, generatorer eller annan utrustning