Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Nätberäkningsverktyg

En uppsättning med sju onlineberäkningsverktyg (ersätter Curve Direct)

Nätberäkningsverktyg för lågspänningsinstallationer. Detta verktyg ersätter tidigare verktyget Curve Direct.

Nätberäkningsverktyg
 • Funktioner

  Nätberäkningsverktygen är en uppsättning om sju datorstödda onlineverktyg utformade för att hjälpa dig:
  • Att visa tid-strömkurvorna från 1 till 8 skyddsapparater
  • Att kontrollera selektiviteten mellan två skyddsapparater och visa deras tid-strömkurvor
  • Att söka igenom alla skyddsapparater som är selektiva med en given skyddsapparat
  • Att söka igenom alla skyddsapparater som erbjuder kaskadkoppling (backupskydd) med en given skyddsapparat
  • Att visa kurvorna för två jordfelsskydd (RCD) och kontrollera deras selektivitet
  • Att beräkna kabelareor och bygga en kabellista
  • Att beräkna spänningsfallet för en definierad kabel och kontrollera maxlängden

  Alla verktyg erbjuder en rapportgenereringsfunktion.
  Ingen nedladdning behövs, direkt åtkomst från din webbläsare.
  Kan köras på persondatorer och surfplattor.

  Nätberäkningsverktygen är baserade på den välkända programvaran Ecodial för nätberäkning av kompletta lågspänningsinstallationer.  Fördelar

  • Enklare än en gammaldags papperskatalog och koordinationstabeller.
  • Snabbare än stora nätberäkningsprogram för kompletta nät med alla funktioner.
  • Uppdaterad med Schneider Electrics alla skyddsapparater 
  • Ingen nedladdning behövs, inget programvarupaket installeras på din dator, onlineverktygen kan användas direkt i din webbläsare och är alltid redo att köras!

  Applikationer

  Om du är elkonsult kan nätberäkningsverktygen hjälpa dig:
  • Att kontrollera kabelspänningsfall vid förändringar i dina projekt
  • Att designa en installation med hjälp av sökning efter information om skyddsinställningar och ström-tidkurvor
  • Att utforma en installation där maximal driftkontinuitet krävs
  • Att optimera installationskostnaden
  • Att generera kabellistor och välja rätt kabelarea, för större pålitlighet i system
  Om du är en elinstallatör kan nätberäkningsverktygen hjälpa dig:
  • Att snabbt verifiera och identifiera kabelförluster
  • Att kontrollera kabelareor under installation

  När du hanterar en utbyggnad av en befintlig installation eller en uppgradering:

  • För att ställa in det nya skyddet och för att se resultatet på ström-tidkurvan
  • För att ställa in det nya skyddet med hänsyn till selektivitet och för att optimera kostnaden för utbyggnaden
  • För att välja skyddsapparat med hänsyn till selektivitet
  • För att säkerställa att den befintliga kabeln är lämplig
  • För att beräkna kabelareor för utbyggnad

  Om du är ställverksbyggare kan nätberäkningsverktygen hjälpa dig:

  • Att förinställa skyddsapparater och visa resultatet på ström-tidkurvan
  • Att förinställa skyddsapparater när selektivitet är obligatoriskt
  • För att välja nya skyddsapparater när selektivitet är obligatoriskt
  • För att optimera kostnaden för ställverket tack vare kaskadkoppling (backupskydd)
  Om du är anläggningsägare/elchef kan nätberäkningsverktygen hjälpa dig:
  • Under kabelbyte
  • Att identifiera förlusterna i den befintliga installationen
  • Att designa om elinstallationen
  För att förstå grundorsaker till, och för att lösa problem:
  • När skyddsapparater löser ut
  • När ett selektivitetsproblem uppstår
  • När ett koordinationsproblem uppstår