Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Aquaflair AC

Luftkylda kylare med axialfläktar för utomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Den integrerade allt-i-allo-kylvattenlösningen för kylning av datacenter.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Aquaflair AC schneider.label Luftkylda kylare med axialfläktar för utomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar
 • Funktioner

  Luftkylda kylare erbjuder den effektivaste lösningen för stora datacentermiljöer och möjliggör flexibel placering. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten alltid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

  Fördelar

  Tillgänglighet

  • Aktiv responsstyrning - Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  • Snabb återstart - Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
  • Redundanta komponenter - Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Separat strömförsörjning - Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)

  Total ägandekostnad

  • Högpresterande tekniska lösningar - Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
  • Inbyggt hydronikpaket - Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
  • Optimerad hantering - Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
  • Snabb återstart - Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
  • Tandemkompressorer - Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
  • Fläktar med variabel hastighet - Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.

  Enkelt underhåll

  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Driftservice - Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  • Serviceövervakning - Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.

  Galleri