Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Free Cooling Chillers

Kylare för frikylning med axialfläktar och integrerade frikylande system för tillämpningar med kontinuerlig drift

Del av Uniflair

Den integrerade allt-i-allo-kylvattenlösningen för kylning av datacenter.

Uniflair Free Cooling Chillers
 • Funktioner

  Kylare som använder frikyld extern luft för att leda bort värme. Dessa kylare minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella system och bidrar därför till att minska den globala uppvärmningen. Aquaflair FC-enheten har inbyggd frikylning som inte ökar produktens avtryck eller åtgärder. Alla Schneider Electrics Aquaflair-kylare har låga ljudnivåer tack vare användning av stora luftintag på sidan, kontroll av fläktrotation och isolerad kompressordel i kylaren. Vårt avancerade kontrollsystem övervakar ständigt fasta punkter för att garantera att enheten fungerar inom driftvärdena och signalerar eventuella fel innan maskinfel uppstår. Dessa kylare stöder många olika applikationer och maximerar tillgängligheten av kylprodukter för rader och rum för att kunna ge en komplett lösning för bortledning av värme

  Fördelar

  Enkelt underhåll
  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Driftservice - Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  • Serviceövervakning - Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
  Tillgänglighet
  • Snabb återstart - Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
  • Separat strömförsörjning - Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)
  • Redundanta komponenter - Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Integrerad frikylning - Möjliggör kontinuerlig drift i vinterläget, även vid kompressorfel
  • Kontinuerlig strömövervakning - Tillåter kontinuerlig övervakning av kompressorns strömförbrukning för att kunna signalera möjliga avvikelser mot de förinställda värdena (bara tillgängligt på stora kylare)
  • Elektronisk expansionsventil (regulator) - Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
  • Aktiv responsstyrning - Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  Total ägandekostnad
  • Modulär strategi - Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Tandemkompressorer - Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
  • Inbyggt hydronikpaket - Innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en anslutning till kylaren utan att det behövs några externa anslutningar till extrautrustning som exempelvis pumpar, vilket gör att utrustningen snabbare kan tas i drift.
  • Optimerad hantering - Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
  • Fläktar med variabel hastighet - Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
  • System för justering av integrerade pumpar - (Tillval) VSD-pumpar ombord finns tillgängliga för kontinuerliga justering av det tillgängliga trycket i den kylda vattenslingan. Detta möjliggör automatiska justeringar av kylvattenflödet beroende på ändringar i kylkraven, vilket i sin tur säkerställer effektivitet i kylvattensystemet.
  Övervakningsmöjlighet
  • Systemintegration för byggnadshantering - Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
  • Lokalt nätverk - Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
  • Mikroprocessorstyrning - Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
  • Nätverksgränssnitt - Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.