Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

spaceLynk

- multi gateway - logisk kontroller

Sammanlänkar öppna kommunikationsprotokoll

spaceLynk
 • Funktioner


  Modern fastighetsstyrning ska vara enkel och smart! spaceLYnk erbjuder den ideala lösningen för både små och stora byggnader.

  En centraliserad lösning som minskar energi- och driftkostnader, ökar komfort och flexibilitet samt förenklar styrningen av fastigheten.

  spaceLynk är den nya logiska kontrollern som sammanlänkar olika standards och kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation och energimätning.


  Fördelar

  Med spaceLYnk kan du enkelt styra och hantera alla byggnadens funktioner såsom belysning, jalusier, och värme.

  Underhålla information, larm för trasiga lampor och statusen på alla anslutna apparater är alltid tillgängliga. Detta ger möjlighet att planera underhållsarbetet på ett effektivt sätt.

  Förutom det ger spaceLYnk´s användargränssnitt - lokalt eller via fjärråtkomst alla tider på dygnet - aktuell information såväl som historiska data över fastigheten.

  spaceLYnk är flexibel
  - Kompatibel med olika system för fastighetsautomation

  spaceLYnk är anpassningsbar
  - Användargränssnittet kan designas för att möta kunders individuella behov.

  spaceLYnk är effektiv
  - Enkel att installera och har kopierings konfiguration

  Applikationer

  Tack vare spaceLYnk…
  Kan du i små och medelstora byggnader, erhålla en komplett lösning för energihantering, fastighetsstyrning och övervakning, kompatibel med mobila enheter såsom PC´s, surfplattor och smartphones.

  Tack vare spaceLYnk…
  Kan du i stora byggnader integrera rumsstyrning av belysning och värme och energimätning med det överordnade BMS-systemet.