Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

FDP Sense brandlarmsystem

Komplett serie av intelligenta brandlarmcentraler, vilka tillsammans med Fire Expert ger dig helt nya unika möjligheter att arbeta med ditt brandlarm.

I alla verksamheter är säkerheten viktig både för människor, byggnaden och tillgångar. Konceptet med vårt nya brandlarmsystemet FDP Sense och EcoStruxure Fire Expert möjliggör en helt nya nivå av säkerhet, samt att de ger dig en helt ny användarupplevelse och möjligheter till stora kostnadsbesparingar under hela systemets livcykel.

FDP Sense brandlarmsystem
 • Funktioner

  Esmi brandlarmsystem
  ESMI brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär uppbyggnad att med samma komponenter bygga intelligenta brandlarmsystem till allt från små daghem/äldreboenden till komplexa industrier med upp till 16 300 larmpunkter. Systemet kan (samtidigt) hantera adresserbara intelligenta detektorer från SystemSensor och Apollo såväl som konventionella detektorer. Detta gör det enkelt att uppgradera gamla system där centralapparaten behöver bytas ut.

  Centralapparaterna har inbyggd brandförsvarstablå enligt SS 3654 kombinerad med en överskådlig manöverpanel för intuitivt manövrerande av systemet. Till de adresserade detektorkretsarna kan även ett stort antal adresserbara larmdon och blixtljus anslutas vilket minskar kostnaden för kabeldragning. Till systemet kan kopplas larmlagringstablåer som ger brukaren möjlighet att undersöka och åtgärda felaktiga larm utan att larmet sänds vidare till räddningstjänsten. Flera centralapparater kan kopplas ihop till ett brandlarmsystem. Manövrering av systemet kan då ske från flera platser och varje central kan programmeras till vilka andra centraler den skall presentera och manövrera.

  Uppbyggnad
  Ett system dimensioneras efter hur många slingor och in/utgångar som kommer att användas.Vid beräkning av ett system uppskattas först hur många detektorkort och IN/UT kort som behövs. Sedan väljs ett chassi med lämpligt antal lediga kortplatser. Regelverket tillåter max 512 larmpunkter per central. Utöver det kan även adresserbara larmdon och styrmoduler kopplas in. FX-3Net konceptet tillåter att upp till 32 centraler kopplas ihop. En eller flera centraler i systemet kan sedan presentera alla larm och manövrera de andra centralerna. Vid stora system, t.ex. sjukhus och industrier kan hierarkistiska system byggas upp.


  Fördelar

  Kostnadseffektiva val
  Alla brandlarm system från Schneider Electric kan enkelt kompletteras och uppdateras. Användaren kan välja att endast aktivera de delar av systemet som verkligen behövs, och kan utöka systemet om så behövs. När man uppdaterar ett system, kompatibilitet mellan gammal och ny teknik sparar tid, pengar och kraft. Vi hjälper till att hålla jämna steg med de säkerhetsstandarder och teknologier som skyddar dina tillgångar. Med våra överordnade system plattformar Esgraf, MLS och Struxureware kan många brandlarmsystem och andra säkerhetssystem integreras i en helhet. Med unik enkelhet kan brandlarmsystem från Schneider Electric enkelt installeras för att uppfylla de säkerhetskrav och behov som ställs på byggnader. Och som enkelt anpassas till kundens behov. Brandlarmsystemen är också enkel att manövrera. Displayen ger tydliga instruktioner till användaren. Brandlarmcentralens navigationshjul gör valet av funktioner snabbt och enkelt. Vårt mål är att erbjuda en lösning med låg driftkostnad och en hög säkerhetsnivå för människor, tillgångar och data.

  Applikationer

  ESMI brandlarmsystem är anpassade för så väl små som stora byggnader från förskolan till de stora sjukhusen eller industrier.