Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

TeSys LG, LJ

Kapslade startapparater för säkerhetstillämpningar upp till 9 kW/400 V.

Del av TeSys

TeSys LG, LJ är ett sortiment av kapslade motorskyddsbrytare med start, stopp samt nödstopp, startapparaten är en D.O.L. (Direct-On-Line) utrustad med start, stopp samt säkerhetsbrytare och är godkänd i enlighet med IEC 60204-1 dvs standarden för maskinsäkerhet.

Dessa kompakta och kapslade motorskyddsbrytare, nödstopp samt säkerhetsbrytare har en kombination av skydd för att hantera kortslutning, överlast och isolering vid arbete på motorn.

TeSys LG, LJ Schneider Electric Kapslade startapparater för säkerhetstillämpningar upp till 9 kW/400 V.