Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Våra säkerhetstjänster

Att skydda människor, tillgångar och planeten och samtidigt balansera produktion och ekonomiska krav är en ständig utmaning. Vår beprövade säkerhetsexpertis hjälper dig att minimera processrisker, produktionsförluster och kostnader för efterlevnad av föreskrifter.
När verksamheten är säkrare och mer tillförlitlig kan du minska mängden avbrott och undvika hot mot företagets goda rykte.

Våra lösningar

Tjänster för riskbedömning och riskhantering specificerar tolerabla risker, kvantifierar riskscenarier och tillhörande risker.

Funktionella säkerhetsplaneringstjänster definierar aktiviteter som krävs av personer, avdelningar eller andra enheter, med uppdateringar under hela säkerhetslivscykeln.

Tjänster för konfigurationshantering av SIS säkerställer att enheter kan spåras under hela livscykeln, exempelvis genom att register förs för varje del av systemet.
Funktionella tjänster för säkerhetsbedömning definierar och genomför procedurer för funktionell säkerhetsbedömning för att möjliggöra en tydlig mätning av den funktionella säkerheten och systemintegritetsnivåerna.

・ Tjänster för funktionella säkerhetsrevisioner verifierar om processäkerhetsstyrningssystem finns på plats och fungerar effektivt.

Implementerings- och övervakningstjänster tillhandahåller funktionella säkerhetsprocesser via system utrustade med säkerhetsinstrument (SIS).

Fördelar

Standardiserad efterlevnad: Den globala strukturen för funktionell säkerhetshantering kan certifieras av TÜV Rheinland, för överensstämmelse med IEC 61511.    Konsekvent kvalitet: Användarvänliga mallar, formulär och checklistor garanterar konsekvens och snabb projektutförande samtidigt som du bibehåller kvaliteten.
Konsekvent prestanda: Etablerade procedurer och arbetsprocesser säkerställer att alla aktiviteter utförs konsekvent under hela säkerhetslivscykeln. Kunskapshantering: Strukturerade processer underlättar kunskapsöverföring till grupper som utför funktionella säkerhetsaktiviteter.

Våra lösningar

ISA84/IEC61511-tjänster för gap-analys identifierar luckor mellan skydd och potentiell risk.

QRA-tjänster (Quantitative Risk Assessment) verifierar allvarlighetsgraden, konsekvenserna och frekvensen.

Tjänster för skyddsanalys (Layer of Protection Analysis, LOPA) utvärderar processäkerhetsrisker och säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder eller oberoende skyddslager finns på plats för att minska risken till en tolererbar nivå.
  
Tjänster för val av oberoende skyddslager (IPL) och säkerhetsintegritetsnivå (SIL) definierar och förfinar valda IPL:er och anger måltilldelningar för SIL.
Tjänster för riskanalys (PHA) identifierar faror och risker i processen.

SIL-verifieringstjänsterna beräknar varje funktion för säkerhetsinstrument (SIF) med beaktande av parametrar, antaganden, begränsningar och datakällor.

Specifikationer för säkerhetskrav (SRS-tjänster) definierar integritets- och funktionskrav för varje SIF enligt definitionen i avsnitt 10 i IEC 61511.

FSMP-tjänster (Functional Safety Management Plan) säkerställer att varje SIF är korrekt konstruerad och driftsatt.

Våra lösningar

Projektledning: Våra projektledare är certifierade projektledare (PMP), med expertis inom leverans av projekt i alla storlekar och med olika komplexitet. 

Systemdesign: Konstruktörer bygger säkerhetssystemet för att uppfylla de nivåer för riskminskning som identifierats i en"Definiera och utvärdera"-fas i projektets livscykel.

Systemkonfiguration: Programvaruingenjörer konfigurerar systemapplikationerna för att säkerställa en säker drift av anläggningen.

Systemtest: Alla system är utformade efter varje kunds specifika behov. Automatisk validering av säkerhetslogik, som tillval, ger snabbare projektscheman med upp till 40 % besparingar inom FAT-testtid, samtidigt som fel, omarbetning och trötthet för människor minskas.
Systembygge: Maskinvaruingenjörer och godkända panelleverantörer levererar ditt system testat och redo att användas.

Systemdokumentation: Alla system levereras kompletta med en omfattande uppsättning av dokument som omfattar systemkonstruktion, maskinvara, programvara och funktionalitet.

Systemidrifttagning: Våra tekniker verifierar att systemet fungerar korrekt, inklusive slingkontroller och korrekt kommunikation mellan säkerhetssystem och DCS.

Validering och testning: Våra automatiska logiska valideringsverktyg hjälper till att automatisera den traditionella FAT-processen, minskar antalet mänskliga fel och ger avsevärda besparingar i projektleveransplanen och -kostnaden.

Våra lösningar

SIF Manager safety loop performance monitoring and management services använder automatisering och intelligent programvara för att övervaka säkerhetssystemens prestanda, samt upptäcka avvikelser mellan faktiska och förväntade prestanda. Den varnar även för potentiella säkerhetsproblem innan de inträffar.  

Supportprogrammet ger tillgång till tjänster och expertis av hög kvalitet, inklusive teknisk support, hantering av reservdelar, support på plats, systemunderhåll och livscykelhantering.

Periodisk bevistestning validerar prestanda och drift hos det system som är utrustat med säkerhetsinstrument. Våra experter har kunskapen och verktygen för att effektivisera den regelbundna testningen — minska tid, arbete och kostnad.
Funktionella utbildningstjänster täcker drift, underhåll och modifiering av system utrustade med säkerhetsinstrument och ger en djupgående förståelse av säkerhetslivscykeln, internationella standarder, maskinvaru- och programvaruteknik och programkunskaper.

Global leverans med experthjälp. Alla team har TÜV-certifierade funktionella säkerhetstekniker och/eller ackrediterade funktionella säkerhetsexperter. Alla processer och procedurer är TÜV-certifierade enligt IEC 61511. Global infrastruktur garanterar tillgänglighet för toppkompetens när det behövs.

Fördelar

・ Garantera att dina säkerhetssystem kommer att vara lika tillförlitliga under hela driften som de var den dag de installerades


・ Överstämmer med standarder och bestämmelser som utfärdats sedan driftsättningen

・ Förutsägbar hantering av reservdelar

・ Utveckling och bevarande av personalens kunskaper
om säkerhet


・ Konsekvenser av en säkerhetsincident undviks, vilket annars skulle kunnat orsaka driftstopp och böter, samt även skador på egendom, människor och miljö. 

worker with tablet

Broschyr

Skydda dina mest värdefulla tillgångar med effektiv livscykelhantering av faror och risker i högriskbranscher.

two young engineers smiling while discussing in the control room

IEC 61511 Best Practice Compliance

I detta white paper undersöks utvalda krav för att visa varför bevistestning och en SIL-studie kanske inte längre är tillräckligt.

Våra kurser

Överför vår expertis till din personal genom att registrera dem på kurser som leds av en grupp interna säkerhetsexperter, certifierade för att utföra sina uppgifter i enlighet med IEC, NFPA, API, CSA och andra lämpliga standarder och bestämmelser, för att få följande meriter gällande processsäkerhet:
・ TÜV-certifiering för funktionell säkerhet för tekniker
・ TÜV-certifiering för funktionell säkerhet för tekniker
・ Utbildning i funktionell säkerhet för chefer
・ Utbildning i driftsäkerhet för operatörer
・ Utbildning i funktionell säkerhet för underhållsteam
・ Funktionell säkerhet för Burner Management Systems
・ Utbildning i driftsäkerhet för Turbo Machinery Protection Systems

Utbildningstjänster för industriautomation

Besök vår utbildningsplattform och välj bland mer än 200 kurser i olika ämnen för att maximera din personals expertis.
Registrera dig nu
Business people working on computers, facility management software, internet of things.

Kontakta support

Besök vårt kundcenter om du vill veta mer om de rätta tjänsterna för ditt företag.
Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.