Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Datacenterhantering

DCIM står för hantering av datacenterinfrastruktur. DCIM-programvaran används för att övervaka, mäta och hantera datacenter, som omfattar både IT-utrustning och stödjande infrastruktur som kraft- och kylsystem. Den är avsedd att hjälpa driftansvariga uppnå maximal energieffektivitet och förebygga utrustningsproblem som leder till driftstopp.
A person and person standing in a room with a computer
 • I sin senaste DCIM Magic Quadrant-rapport, definierar branschexperter på Gartner DCIM på följande sätt: "Verktyg som övervakar, mäter, hanterar och/eller styr datacenteranvändning och energiförbrukning för all IT-relaterad utrustning (t.ex. servrar, lagrings- och nätverksswitchar) och komponenter i anläggningens infrastruktur (t.ex. strömfördelningsenheter (PDU:er) och luftkonditionering i datorrum). Rapporten fortsätter med att klargöra att DCIM främst omfattar "den utrustning som tillhandahåller den ström, kylning och fysiska säkerhet som krävs för att hålla IT-systemen igång."

  DCIM går längre än grundläggande enhetsövervakning för att ge datacenteroperatörer möjlighet att förstå vad som händer i deras miljöer, inklusive ström- och kylenheternas status. Tanken är att hjälpa ansvariga att förebygga problem och att underlätta planering inför framtida behov och optimal placering av utrustning.

  Som vår kollega Kevin Brown beskriver i ett blogginlägg mötte kunderna vissa utmaningar med traditionella DCIM-verktyg, däribland långa driftsättningstider och en hög grad av komplexitet i fråga om användning och underhåll, inklusive programvaruuppdateringar.

 • Programvara för datacenterhantering kan i allmänhet delas in i två huvudkategorier: övervakning/automatisering och planering/implementering.  Den första kategorin handlar om övervakning och automatisering av datorhallar och anläggningars elkraft, miljökontroll och säkerhet. Det bidrar till att säkerställa att datacentret fungerar som avsett och tillhandahåller användarkonfigurerbara trösklar för larm på fysiska enheter, inklusive värme, ventilation och luftkonditionering. Den visar också realtidsförbrukning, genomsnittlig och maximal effektförbrukning, och mäter effektförbrukningseffektiviteten (PUE).  Planerings- och implementeringsprogramvaran fokuserar på att hjälpa IT-chefer att förenkla förändringar i datacenter, driftsätta ny utrustning för maximal effektivitet och spåra resurser. Den stöder "tänk om"-scenarier för att underlätta planering och minska den totala ägandekostnaden.

 • DCIM hjälper kunderna med fyra viktiga problem: 

  • Förhindring av driftstopp.
  • Fjärrövervakning och hantering.
  • Hantering av utrustning från olika leverantörer.
  • Hantering av ett stort antal anläggningar som saknar eller endast har begränsade IT-personalresurser.
 • Det finns mer än en lösning för att skydda IT-infrastrukturen från säkerhetsrisker. Ditt tillvägagångssätt bör vara mångfacetterat.

  Ditt främsta försvar är den fysiska säkerheten. Dina tillgångar kan vara placerade på en annan plats, så för att undvika dataförluster och driftstopp behöver du ett sätt för att ha kontinuerlig uppsikt. Genom att utrusta dina tillgångar med högkvalitativa, integrerade videoövervakningssystem kan du fjärrövervaka i realtid och uppmärksamma ovanliga aktiviteter. Åtkomstkontroll för märkta rack hjälper till att förhindra obehörig åtkomst. Dessutom får vi inte bortse från miljöfaktorer som temperatur, luftfuktighet, rök och vatten som utgör ett betydande hot mot företagets IT-infrastruktur.

  Slutligen har vi det logiska skiktet. DCIM-lösningar som säker, molnbaserad, heltäckande övervakningsprogramvara centraliserar hanteringen av apparater som används på olika platser. Detta möjliggör ständig övervakning på plats för att förhindra fel och lösa problem snabbt.

  Tänk på cybersäkerhet och fysisk säkerhet som två lika viktiga delar för att undvika driftstopp och störningar.

Trenden med DCIM 3.0 förutsätter en moderniserad DCIM

EcoStruxure IT, vår heltäckande DCIM-lösning, löser utmaningarna med DCIM 3.0 genom att modernisera programvaruportföljen för övervakning och hantering av vidsträckt hybrid-IT-infrastruktur, som har blivit allt mer komplex under de senaste åren.

Våra kunder använder EcoStruxure IT för att tackla utmaningarna med DCIM 3.0

DCIM-program hjälper IT- och datacenteranställda att övervaka, hantera och optimera sin viktiga IT-infrastruktur på plats, i molnet och i edge. Detta säkerställer systemets motståndskraft, säkerhet och hållbarhet.

Säkerhet

Leading Edge Data Centers använder EcoStruxure IT för att erbjuda säkra dataanslutningar och tillförlitlighet i den australiska regionen.

Kontakta säljteamet

Är du intresserad av att lära dig mer om utmaningarna med DCIM 3.0?
Kontakta säljteamet Öppnas i nytt fönster

Verktyg och resurser

Värdeberäkningsverktyg för DCIM-övervakning
Uppskatta det potentiella värdet av DCIM-övervakning och larm för distribuerad IT. Beräkningsverktyget erbjuder ett lättanvänt ramverk för förståelse av programvarans potentiella värde genom att beräkna ROI (eller återbetalningsperiod) baserat på dina indata.
Gå till beräkningsverktyget

Tre steg för att beräkna företagets totala IT-relaterade energiförbrukning med hjälp av DCIM

Den här rapporten berör de första stegen för informationschefer (chief information officers, CIO:er) som påbörjar sin hållbarhetsresa.
Ladda ned rapport Öppnas i nytt fönster

Fler resurser

1. Vad är DCIM-programvara?

Programvara för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM) är en innovativ lösning som möjliggör övervakning och hantering av datacentrets infrastruktur. Det möjliggör bättre insyn och kontroll över IT-infrastruktur. Implementering av DCIM förbättrar kapacitetsplanering, upprätthåller drifttid och hanterar samtidigt alarm såväl lokalt som i molnet och i Edge.

2. Hur kan bättre programvara för datacenterhantering hjälpa din verksamhet?

DCIM 3 möjliggör översikt i realtid. Med en sådan förbättring av datacentrets infrastrukturhantering underlättas övervakningen av samtliga system, servrar, lagring, nätverk och kylning. Genom att använda motståndskraftig, säker och leverantörsoberoende DCIM-programvara kan välgrundade beslut fattas om såväl kapacitetsplanering som resursallokering. Detta leder till ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser.

Förplanerat underhåll tillsammans med löpande bevakning av alla kritiska system hjälper ditt företag att undvika kostsamma driftstopp. Varningar vid problem ger möjlighet till åtgärder innan ett större fel inträffar.

3. Vilka fördelar finns med programvara för datacenterhantering?

Hantering av datacenter med hjälp av våra EcoStruxure IT-appar minskar avsevärt kostnader, säkerställer längre drifttid och förbättrar generellt drift och effektivitet. Med realtidsöversikt i denna miljö kan du planera nästa steg, optimera arbetet och uppnå betydande förbättringar i alla viktiga aspekter kring driften av ditt datacenter.