Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Young people work in modern office.

  Anpassning till det nya normala

  Covid-19 utmanar fastighetsindustrin att förnya sig och anpassa sig till det "nya normala". Låg beläggning, riktlinjer för att hålla sociala avstånd och boende som återvänder med högre säkerhetsförväntningar är bara några av de utmaningar som fastighetsproffs som JLL står inför. Hur lyckas de? Vid vårt nyligen genomförda Innovation Summit World Tour svarade vi på detta och mer därtill.
 •  

  En lyckad återgång till arbetsplatsen

  Tack vare digitala lösningar

  Teknik som tidigare reserverats för nybyggen implementeras nu i allt större utsträckning i befintliga byggnader för att möjliggöra en säker och produktiv återgång till arbetet och hålla människor i centrum på arbetsplatsen. Vi samlade nyligen en expertpanel som delar tips om hur fastigheter kan anpassas.

Utforska våra IoT-lösningar för kommersiella fastigheter

 • Motståndskraftig
 • Hypereffektiv
 • Hållbar
 • Användarvänlig

Minska sårbarheten för oförutsägbara händelser och hot med robusta och hållbara lösningar

Inte minst i kommersiella fastigheter är det viktigt att använda lösningar som säkerställer tillförlitlig och säker drift. Med lösningar som erbjuder flexibel drift och möjliggör drift-och underhållsarbete på distans, underlättas återinträde samtidigt som internetsäkerhet och energitillförlitlighet säkerställs. Därtill kan nettodriftsintäkterna (NOI) maximeras, nya hyresgäster attraheras och en lyckad återgång till arbetsplatsen möjliggöras

Företag som Boston Scientific använder EcoStruxure för fastigheter för att säkerställa att deras anläggningar drivs med topprestanda för att öka energieffektiviteten, förbättra tillförlitligheten och främja en hållbar arbetsplats och miljö. 

För i kommersiella fastigheter är ingen tid ett bra tillfälle för driftstopp.

Minska energirelaterade fel med 51 %

 • Med EcoStruxure Building Advisor kan du proaktivt underhålla fastighetsportföljen med fjärrstyrd styrning av fastighetsautomationssystemet. Få viktiga insikter i fastighetsdriften genom att kontinuerligt övervaka fastighetens system och enheter och identifiera fel för att förbättra byggnadens effektivitet.
 • Schneider Electric tillhandahåller lösningar som stöder dina behov av internetsäkerhet i hela din fastighetsportfölj. Vi har väl genomarbetade strategier och processer vid utveckling och implementering av våra produkter och lösningar för att säkerställa hög IT-säkerhet. Kunniga och certifierade tekniker tillhandahåller leverantörsoberoende tjänster som hjälper dig att utvärdera risker, implementera lösningar med hög IT-säkerhet och upprätthålla ditt skydd med tiden.

  Cyberattacker är ett ständigt växande hot för fastigheter och dess tillhörande fastighetssystem. Schneider Electric stöder branschstandard och IP-baserade öppna protokoll för att underlätta säkert utbyte av data och analyser mellan kritiska byggnadssystem från både Schneider Electric och tredjepartsleverantörer.   

  AAlla erbjudanden följer praxis för säker utveckling under hela livscykeln, vilka är välkända och baseras på branschstandardprotokoll. Dessutom skyddar vi personliga och privata data genom att följa reglerna för datasekretess och genom att avvikelser principerna för sekretess i våra erbjudanden. Vårt driftteam hanterar molntillgångar på ett säkert sätt, skyddar användaråtkomst, övervakar och i händelse av en upptäckt hanteras dessa efter globalt erkända metoder och standarder från ISO, CSA och IEC. För att värna datasekretess och integritet säkerställer vi att nätverksanslutningarna mellan våra kunder och vår molninfrastruktur alltid är autentiserade och säkra.

 • Med ständigt förändrande energi- och hållbarhetsregler på lokal, regional och global nivå är det viktigare än någonsin att ha en strategi för efterlevnad och riskreducering. Uppfyll kraven på hållbara byggnadscertifieringar och rapporter samt visa effektiv styrninga av dina kommersiella fastigheter med Schneider Electrics programvara och tjänster. Vi kan hjälpa dig att sätta upp och hantera företagsmål, driva på engagemanget genom analyser och rapporter, samarbeta med partners, leverantörer och anställda, och inspirera till åtgärder i planer och projekt.
 • Maximera NOI-värdet (Nettointäkter från driften) för dina kommersiella fastigheter genom att göra byggnaderna smarta och flexibla, vilket gör det möjligt att attrahera och behålla hyresgäster och återgå till arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Våra smarta lösningar för arbetsplatser gör det lättare att få en översikt över antalet personer på en yta, att arbeta på socialt avstånd och garanterar kommunikation i realtid för att hålla hyresgästerna bekväma och produktiva.
 • Med digitaliseringen av fastighetssystem och användningen av digitala verktyg för hyresgäster är kommersiella byggnader mer beroende än någonsin av tillförlitlig energi.

  Digitaliseringen av eldistributionssystem bidrar till större insyn och förståelse och förenklar i beslutsprocessen. Den hjälper också till att identifiera komplexa elkvalitetsproblem som kan påverka verksamheten och livslängden av dina kommersiella fastigheter.

  Med EcoStruxure Power tillhandahåller vi referenskonstruktioner för digitala system och elsystem med programvara som effektiviserar konstruktionsprocessen avsevärt, vilket minskar både den totala risken och kostnaden för implementering.

Vi hjälper fastighetsägare, driftsorganisation och hyresgäster att uppnå hypereffektivitet genom vår digitala heltäckande arkitektur. Vår EcoStruxure för fastigheter integrerar eldistribution och hantering, fastighetsautomation och IT-system, vilket gör att du kan samla in och mäta data för bättre informerade beslut.

Våra lösningar möjliggör databaserade beslut i realtid och optimerar resurstillgänglighet och prestanda genom prediktiv analys och proaktivt underhåll, så att din verksamhet blir mer produktiv och lönsam.

Företag som Ecuadors Produbanco vvalde EcoStruxure för fastigheter för att omvandla sitt huvudkontor till en modern, intelligent och uppkopplad byggnad. 

En hypereffektiv byggnad är en byggnad med högt värde.

Säkerställa effektiviteten för Produbanco, Ecuador

 • För att kommersiella fastigheter ska vara attraktiva för hyresgäster måste de vara bekväma och trivsamma att vistas i. Vi levererar avancerade EcoStruxure-lösningar för ökad komfort och produktivitet för både anställda, hyresgäster och besökare. Dessutom kan du förbättra dina hyresgästers upplevelse r med en personlig, lättnavigerad EcoStruxure Engage Enterprise App. Med denna applikation får dina hyresgäster tillgång till omfattande tjänster som är färdiga att använda, till exempel smarta parkeringsplatser, rumsbokning, komfortstyrning och matsalsaternativ i en enda intuitiv plattform.
 • Identifiera och omfördela underutnyttjade arbetsytor, kontor, mötesrum och anläggningar med realtidsdata för att maximera ytanvändningen i din kommersiella fastighet. EcoStruxure Workplace Advisor är en uppsättning flexibla digitala tjänster för att skapa smarta kontor. Optimera ytanvändningen, öka komforten och medarbetarnas upplevelse, öka produktiviteten och minska servicekostnaderna i byggnaden. Få användbar kunskap via intuitiva instrumentpaneler med data från IoT-sensorer och system. Dessutom kan anställda och hyresgäster ansluta till sina smarta kontor på ett effektivt och bekvämt sätt med mobilappar på kontoret.
 • Gör dina fastighetstillgångar redo för "fjärrservice" för att tidigt identifiera problem och avvikelser och minimera störningar med automatisk feldetektering. För att påverka driftskostnaderna, hyresgästernas komfort och tillgångarnas värde behövs system som fungerar optimalt med begränsade budget- och underhållsresurser. EcoStruxure Building Advisor ger dig viktiga insikter i systemen och enheterna i din byggnad genom att övervaka system och identifiera fel som proaktivt åtgärdar byggnadens ineffektivitet.
 • Kombinera energianskaffning, effektivitet och belastningsbalansering för att omvandla byggnadens energi till en tillgång genom att utnyttja möjligheterna med mikroelnät. Ett mikroelnät är ett fristående elnätverk som gör att du kan generera din egen elektricitet på plats och använda den när du behöver den som mest. Ett mikronät är alltså en typ av distribuerad energiresurs. Du kan använda mikronät när du är ansluten till elnätet eller i frånkopplat läge. När elnätet går ner eller elpriserna når toppen, reagerar mikronätet. Och nu, med finansiering via energi som en tjänst, kan vi hjälpa dig att bygga ett mikroelnät utan någon förskottsbetalning.
 • Maximera NOI för dina kommersiella fastigheter genom att göra byggnaderna smarta och smidiga. Det gör det möjligt att attrahera nya hyresgäster, behålla befintliga samt få en effektiv återgång till arbetsplatsen. Sensorer och lösningar för smart rumshantering bidrar till att optimera nyttjandegraden i byggnaden samtidigt som ett gott inomhusklimat säkerställs. Med EcoStruxure Workplace Advisor bidrar beläggningsanalyser till att optimera tjänster för fastighetsautomation och fatta driftbeslut snabbare med tillgång till närvaro-data och -analyser i realtid. Jjustera och förbättra HVAC och belysningsnivåerna och schemalägg rengörings- och säkerhetstjänster baserat på faktiska trender av ytanvändningen.

Våra erbjudanden uppfyller kraven på certifieringar och rapportering för hållbara byggnader och ger effektiv styrning av kommersiella fastigheter.

Företag som Sodexo använder EcoStruxure för fastigheter för att förbättra resurshanteringen, minska energikostnaderna och uppnå hållbarhetsmål i en enskild byggnadoch ett helt fastighetsbestånd.

Eftersom hållbara fastigheter innebär lönsamma fastighetsbestånd.

Avancerade tjänster för fastighetsförvaltning

 • Allteftersom globala rapporteringsstandarder utvecklas anpassar sig fastighetsindustrin. Hållbar utveckling håller på att bli en etik som hamnar i allt större fokus och som fastighetsintressenter förväntar sig. Företagens transparens är avgörande för att utveckla strategier, minimera risker och utföra tillgångsvärderingar. Vår globala konsultgrupp för hållbarhet hjälper dig.

  Vi börjar med en genomgripande hållbarhetsstrategi som utnyttjar den teknik som finns tillgänglig i hela din organisation. Säkerställ en verkligt hållbar drift när du minskar er miljöpåverkan, köper förnybar energi och ser till att företaget följer alla regelverk. Utforma en effektiv energihanteringsplan genom att slå samman hållbarhetsstrategier med energieffektiviseringsprojekt och energiförsörjning? Alternativt ta bort meningen, man (åtminstone = jag) förstår den inte riktigt?

 • Lag- och rapporteringskrav består nu av validering utöver påvisad minskning av koldioxidutsläpp. För att uppfylla dessa regelverk samarbetar ledande kommersiella fastighetsbolag med Schneider Electric för att sammanställa och leverera hållbarhetsrapporter, efter? både obligatoriska och frivilliga informationsförfrågningar. Globala klimatprogram fortsätter att utformas runt om i världen när allt fler företag strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp, använda förnyelsebara energikällor och transformera sina värdekedjor mot netto-noll. Vårt team har goda erfarenheter av globala hållbarhetsinitiativ för företag, inklusive program för att minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten, introducera förnybara energikällor samt initiativ för leverantörskedjan.
 • Våra lösningar hjälper kommersiella fastighetsägare att uppnå hållbarhetsmål genom att bidra till minskad energianvändning och möjliggöra avgifter kopplat till koldioxidutsläpp. Vi övervakar kontinuerligt resultaten säkerställer framsteg och driftsätter nya effektiviseringar. Våra lösningar inkluderar rådgivnings- och planeringstjänster som integrerar energibesparingsstrategier, pris/tariffoptimering, budgetutveckling, riskhantering, och intelligens för varor, datainsamling och betalning av räkningar. Med ökad reglering och ökade förväntningar på åtgärder för att spara energi och minska koldioxidutsläppen blir det viktigt för fastighetsförvaltare att kunna identifiera, prioritera och utvärdera dessa åtgärder systematiskt med hjälp av tillgänglig teknik.
 • Att säkerställa att fastigheten eller fastighetsbeståndet följer din netto-noll strategi är en säker väg till framgång inom den moderna fastighetssektorn. Ta reda på hur Schneider Electric kan hjälpa dig att minska koldioxidavtrycket i din portfölj samtidigt som du förbättrar dina ekonomiska resultat.
 • Som fastighetschef kan det vara väldigt svårt att säkerställa korrekta och tydliga uppgifter om energianvändningen bland flera hyresgäster. Förenkla och effektivisera processen genom verktyg för enkel allokering av fastighetens energikostnader.
 • Miljövänliga byggnadscertifieringar är en integrerad del i de flesta resurshanteringslösningar. EcoStruxure kan hjälpa dig att uppnå bästa resultat och leverera fantastiska upplevelser till hyresgäster samtidigt som fastighetsägare och hyresgäster kan fylla i sina hållbarhetsrapporter fullständigt och korrekt. 

  Att tillhandahålla data avseende energianvändning är en viktig tjänst för företagsledare över hela världen. Schneider Electric kan hjälpa dig att uppnå dessa certifieringar och kommunicera viktiga hållbarhetsdata med intressenter.

Företag vill hyra de mest säkra, hälsosamma och engagerande ytorna för sina anställda.

På Schneider Electric hjälper vi yrkesverksamma inom kommersiella fastigheter att säkerställa att deras fastigheter är säkra hälsosamma att vistas i genom att tillhandahålla förbättrad luftkvalitet och luftcirkulation, skydda hyresgästerna från risker samt förbättra komforten och kommunikationen mellan hyresgästerna. EcoStruxure för fastigheter förbättrar hyresgästernas välbefinnande med engagerande, och personligt anpassade inomhusmiljöer.

På innovativa kontor såsom JLL:s APAC huvudkontor i Singapore drar hyresgästerna nytta av termisk styrning, belysning opersiennstyrning, samt integrering med AV-systemen, för en sömlös upplevelse som förbättrar hyresgästernas engagemang och välbefinnande. 

För i kommersiella fastigheter betyder hyresgästers hälsa och välbefinnande högre produktivitet.

Förbättra hyresgästernas upplevelse

Upptäck våra programvaror och tjänster för kommersiella fastigheter

 

Underhåll fastighetsvärdet

Lär dig hur smarta, uppkopplade tekniker och rådgivningstjänster hjälper ägare och operatörer att möta utmaningarna i det "nya normala" efter pandemin.
Hämta rapporten
 

Framtidens arbetsplatser

Upptäck hur den digitala tekniken formar arbetsplatsens framtid och lär dig hur utvecklare och företag som hyresgäster kan positionera sig själva för att dra nytta av den snabba förändringen.
Ladda ner white paper

Se vad våra kunder säger

Alternativ standardtext

EUREF

European Energy Forum i Tyskland har uppfyllt sitt koldioxidfria mål för 2050 30 år i förväg med EcoStruxure-lösningar.
 

UST

Det här företaget för digitala tjänster använder EcoStruxure-lösningar för att få huvudkontoret i Indien att kännas som ett hem utanför hemmet.

Upptäck våra senaste insikter om IoT i kommersiella fastigheter

 • White paper
 • Bloggar
 • Webbinarier
 • Video

Smarta byggnadstekniker gör det möjligt att återvända till arbetsplatsen på ett säkert sätt 

IDC:s forskningschef John Villali diskuterar smart byggnadsteknik och hur den möjliggör en säkrare och hälsosammare återgång till arbetsplatsen.

Digital: En betydande förändring i kommersiella fastigheter

Experter från Verdantix, Deloitte och BNP Paribas diskuterar hur du kan få ut så mycket som möjligt av din fastighet samtidigt som du strävar efter komfort och effektivitet för hyresgästerna.

Du kanske också är intresserad av:

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="View"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.

Hur kan du dra nytta av våra EcoStruxure-lösningar för fastigheter och kommersiella byggnader? 

Schneider Electric utvecklar förstklassiga lösningar för fastigheter och kommersiella byggnader som ger hög tillgångsvärdering, flexibel livscykel och förbättrade upplevelser. Som ledande inom teknik- och industriprogramvara hjälper Schneider Electric fastighetsägaren att bygga och driva hållbara kommersiella fastigheter genom att leverera kommersiella lösningar inom fastighetsautomation och tjänster. Upptäck EcoStruxure-lösningar för kommersiella fastigheter, våra IoT-anpassade platform för fastighetsdrift. Förbättra hanteringen och driften av kommersiella fastigheter och skapa mer hållbara byggnader med förbättrade upplevelser för hyresgästerna. Uppfyll standarderna för gröna kommersiella byggnader och gör din arbetsplats mer effektiv och flexibel.