Våra varumärken

Välj din plats

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Anpassning till det nya normala

Covid-19 utmanar fastighetsindustrin att förnya sig och anpassa sig till det "nya normala". Låg beläggning, riktlinjer för att hålla sociala avstånd och boende som återvänder med högre säkerhetsförväntningar är bara några av de utmaningar som fastighetsproffs som JLL står inför. Hur lyckas de? Vid vårt nyligen genomförda Innovation Summit World Tour svarade vi på detta och mer därtill.
Registrera dig för att titta på presentationen
Young people work in modern office.

Utforska våra IoT-lösningar för kommersiella fastigheter

Leverera motståndskraftiga lösningar

Minska sårbarheten för naturliga hot och hot orsakade av människor med lösningar för hållbarhet. I kommersiella fastigheter är det viktigt att minimera riskerna i din portfölj.

Med lösningar som erbjuder flexibel drift, fjärrstyrd drift och underhåll, underlättar återinträde och internetsäkerhet samt säkerställer energitillförlitligheten, kan du maximera nettodriftsintäkterna (NOI), locka till dig och behålla hyresgäster och möjliggöra en lyckad återgång till arbetsplatsen.

Företag som Boston Scientific använder vår EcoStruxure för fastigheter för att säkerställa att deras anläggningar drivs med topprestanda för att minimera energislöseriet, förbättra tillförlitligheten och främja en hållbar kultur och miljö.

För i kommersiella fastigheter är ingen tid ett bra tillfälle för driftstopp.

 • Med EcoStruxure Building Advisor kan du proaktivt underhålla fastighetsportföljen med fjärrstyrd styrning av fastighetsautomationssystemet. Få viktiga insikter i fastighetsdriften genom att kontinuerligt övervaka fastighetens system och enheter och identifiera fel för att förbättra byggnadens effektivitet.
 • Schneider Electric tillhandahåller lösningar som stöder dina behov av internetsäkerhet i hela din fastighetsportfölj. Vi har väl genomarbetade strategier och processer vid utveckling och implementering av våra produkter och lösningar för att säkerställa hög IT-säkerhet. Kunniga och certifierade tekniker tillhandahåller leverantörsoberoende tjänster som hjälper dig att utvärdera risker, implementera lösningar med hög IT-säkerhet och upprätthålla ditt skydd med tiden.

  Cyberattacker är ett ständigt växande hot för fastigheter och dess tillhörande fastighetssystem. Schneider Electric stöder branschstandard och IP-baserade öppna protokoll för att underlätta säkert utbyte av data och analyser mellan kritiska byggnadssystem från både Schneider Electric och tredjepartsleverantörer.   

  AAlla erbjudanden följer praxis för säker utveckling under hela livscykeln, vilka är välkända och baseras på branschstandardprotokoll. Dessutom skyddar vi personliga och privata data genom att följa reglerna för datasekretess och genom att avvikelser principerna för sekretess i våra erbjudanden. Vårt driftteam hanterar molntillgångar på ett säkert sätt, skyddar användaråtkomst, övervakar och i händelse av en upptäckt hanteras dessa efter globalt erkända metoder och standarder från ISO, CSA och IEC. För att värna datasekretess och integritet säkerställer vi att nätverksanslutningarna mellan våra kunder och vår molninfrastruktur alltid är autentiserade och säkra.

 • Med ständigt förändrande energi- och hållbarhetsregler på lokal, regional och global nivå är det viktigare än någonsin att ha en strategi för efterlevnad och riskreducering. Uppfyll kraven på hållbara byggnadscertifieringar och rapporter samt visa effektiv styrninga av dina kommersiella fastigheter med Schneider Electrics programvara och tjänster. Vi kan hjälpa dig att sätta upp och hantera företagsmål, driva på engagemanget genom analyser och rapporter, samarbeta med partners, leverantörer och anställda, och inspirera till åtgärder i planer och projekt.
 • Maximera NOI-värdet (Nettointäkter från driften) för dina kommersiella fastigheter genom att göra byggnaderna smarta och flexibla, vilket gör det möjligt att attrahera och behålla hyresgäster och återgå till arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Våra smarta lösningar för arbetsplatser gör det lättare att få en översikt över antalet personer på en yta, att arbeta på socialt avstånd och garanterar kommunikation i realtid för att hålla hyresgästerna bekväma och produktiva.
 • Med digitaliseringen av fastighetssystem och användningen av digitala verktyg för hyresgäster är kommersiella byggnader mer beroende än någonsin av tillförlitlig energi.

  Digitaliseringen av eldistributionssystem bidrar till större insyn och förståelse och förenklar i beslutsprocessen. Den hjälper också till att identifiera komplexa elkvalitetsproblem som kan påverka verksamheten och livslängden av dina kommersiella fastigheter.

  Med EcoStruxure Power tillhandahåller vi referenskonstruktioner för digitala system och elsystem med programvara som effektiviserar konstruktionsprocessen avsevärt, vilket minskar både den totala risken och kostnaden för implementering.

Upptäck våra programvaror och tjänster för kommersiella fastigheter

 

EcoStruxure™ Building Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

laptop with graphs for analysis

EcoStruxure Resource Advisor

 

MTWO

 

Planon

Underhåll fastighetsvärdet

Lär dig hur smarta, uppkopplade tekniker och rådgivningstjänster hjälper ägare och operatörer att möta utmaningarna i det "nya normala" efter pandemin.

Framtidens arbetsplatser

Upptäck hur den digitala tekniken formar arbetsplatsens framtid och lär dig hur utvecklare och företag som hyresgäster kan positionera sig själva för att dra nytta av den snabba förändringen.

Se vad våra kunder säger

Swire Properties

EcoStruxure-lösningar har förändrat förutsättningarna för fastighetsföretag som Swire Properties.

EUREF

European Energy Forum i Tyskland har uppfyllt sitt koldioxidfria mål för 2050 30 år i förväg med EcoStruxure-lösningar.

UST

Det här företaget för digitala tjänster använder EcoStruxure-lösningar för att få huvudkontoret i Indien att kännas som ett hem utanför hemmet.

Blackstone

Det här ledande globala värdepappersföretaget samarbetar med Schneider Electric för att omvandla energi- och hållbarhetsdata till affärsfördelar.

Upptäck våra senaste insikter om IoT i kommersiella fastigheter

Affärsvärdet med EcoStruxure-lösningar för kommersiella fastigheter

IDC talade med investerare, utvecklare, förvaltningsbolag och hyresgäster om deras användning av EcoStruxure för fastighetslösningar.

Smarta byggnader och arbetets framtid

Läs mer om viktiga tekniska möjligheter och hur smarta fastigheter kan förändra framtiden för arbetsplatser och stadslandskap.

Bibehålla fastighetens värde i en värld efter pandemin

Läs om hur smarta, uppkopplade teknologier och rådgivningstjänster hjälper ägare och operatörer att möta utmaningarna i det "nya normala".

Minska riskerna för smittsamma sjukdomar med smart byggnadsteknik

BMS spelar en central roll när det gäller att identifiera hot, minska riskerna för smittsam sjukdomsspridning och övervaka efterlevnaden av policyer.

Att få ut viktiga elinstallationer ur mörkret

Läs om hur stora och kritiska elinstallationer kan tjäna på de framsteg som har gjorts inom uppkoppling och intelligens för eldistribution.

Cybersäkerhet för IoT-aktiverade eldistributionssystem

IoT-förberedda enheter ökar energieffektiviteten, elsäkerheten, processtillförlitligheten och energitillgängligheten.