Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Bygga nettonoll

Vägen till en 100 % hållbar arbetsplats
Hållbara byggnader är en realitet idag. Från vår nyaste smarta kontorsbyggnad i Grenoble, Frankrike till United Therapeutics huvudkontor i Maryland, USA, visar dessa byggnader för framtiden upp våra senaste innovativa lösningar för hållbara, motståndskraftiga, hypereffektiva och personalcentrerade byggnader. Du hittar mer information i denna specialartikel från Business Reporter.

Utforska våra IoT-lösningar för kommersiella fastigheter

Leverera motståndskraftiga lösningar

Minska sårbarheten för naturliga hot och hot orsakade av människor med lösningar för hållbarhet. I kommersiella fastigheter är det viktigt att minimera riskerna i din portfölj.

Med lösningar som erbjuder flexibel drift, fjärrstyrd drift och underhåll, underlättar återinträde och internetsäkerhet samt säkerställer energitillförlitligheten, kan du maximera nettodriftsintäkterna (NOI), locka till dig och behålla hyresgäster och möjliggöra en lyckad återgång till arbetsplatsen.

Företag som Boston Scientific använder våra EcoStruxure-lösningar för fastigheter för att säkerställa att deras anläggningar drivs med topprestanda för att minimera energislöseriet, förbättra tillförlitligheten och främja en hållbar kultur och miljö.

För i kommersiella fastigheter är ingen tid ett bra tillfälle för driftstopp.

 • Med EcoStruxure Building Advisor kan du proaktivt underhålla fastighetsportföljen med fjärrstyrd styrning av fastighetsautomationssystemet. Få viktiga insikter i fastighetsdriften genom att kontinuerligt övervaka fastighetens system och enheter och identifiera fel för att förbättra byggnadens effektivitet.
 • Schneider Electric tillhandahåller lösningar som stöder dina behov av internetsäkerhet i hela din fastighetsportfölj. Vi har väl genomarbetade strategier och processer vid utveckling och implementering av våra produkter och lösningar för att säkerställa hög IT-säkerhet. Kunniga och certifierade tekniker tillhandahåller leverantörsoberoende tjänster som hjälper dig att utvärdera risker, implementera lösningar med hög IT-säkerhet och upprätthålla ditt skydd med tiden.

  Cyberattacker är ett ständigt växande hot för fastigheter och dess tillhörande fastighetssystem. Schneider Electric stöder branschstandard och IP-baserade öppna protokoll för att underlätta säkert utbyte av data och analyser mellan kritiska byggnadssystem från både Schneider Electric och tredjepartsleverantörer.   

  AAlla erbjudanden följer praxis för säker utveckling under hela livscykeln, vilka är välkända och baseras på branschstandardprotokoll. Dessutom skyddar vi personliga och privata data genom att följa reglerna för datasekretess och genom att avvikelser principerna för sekretess i våra erbjudanden. Vårt driftteam hanterar molntillgångar på ett säkert sätt, skyddar användaråtkomst, övervakar och i händelse av en upptäckt hanteras dessa efter globalt erkända metoder och standarder från ISO, CSA och IEC. För att värna datasekretess och integritet säkerställer vi att nätverksanslutningarna mellan våra kunder och vår molninfrastruktur alltid är autentiserade och säkra.

 • Med ständigt förändrande energi- och hållbarhetsregler på lokal, regional och global nivå är det viktigare än någonsin att ha en strategi för efterlevnad och riskreducering. Uppfyll kraven på hållbara byggnadscertifieringar och rapporter samt visa effektiv styrninga av dina kommersiella fastigheter med Schneider Electrics programvara och tjänster. Vi kan hjälpa dig att sätta upp och hantera företagsmål, driva på engagemanget genom analyser och rapporter, samarbeta med partners, leverantörer och anställda, och inspirera till åtgärder i planer och projekt.
 • Maximera NOI-värdet (Nettointäkter från driften) för dina kommersiella fastigheter genom att göra byggnaderna smarta och flexibla, vilket gör det möjligt att attrahera och behålla hyresgäster och återgå till arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Våra smarta lösningar för arbetsplatser gör det lättare att få en översikt över antalet personer på en yta, att arbeta på socialt avstånd och garanterar kommunikation i realtid för att hålla hyresgästerna bekväma och produktiva.
 • Med digitaliseringen av fastighetssystem och användningen av digitala verktyg för hyresgäster är kommersiella byggnader mer beroende än någonsin av tillförlitlig energi.

  Digitaliseringen av eldistributionssystem bidrar till större insyn och förståelse och förenklar i beslutsprocessen. Den hjälper också till att identifiera komplexa elkvalitetsproblem som kan påverka verksamheten och livslängden av dina kommersiella fastigheter.

  Med EcoStruxure Power tillhandahåller vi referenskonstruktioner för digitala system och elsystem med programvara som effektiviserar konstruktionsprocessen avsevärt, vilket minskar både den totala risken och kostnaden för implementering.

Upptäck våra programvaror och tjänster för kommersiella fastigheter

 

EcoStruxure™ Building Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

laptop with graphs for analysis

EcoStruxure Resource Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

MTWO

 

Planon