Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  En exakt analys av datacentrets prestanda ger maximerad tillgänglighet, minskad energiförbrukning och minimerade kostnader.

  Livscykeltjänster för datacenter - Analys

  En exakt analys av datacentrets prestanda ger maximerad tillgänglighet, minskad energiförbrukning och minimerade kostnader.

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Mäta den totala ägandekostnaden

   En förbättrad metod för att mäta den totala ägandekostnaden för den fysiska infrastrukturen i datacentret och nätverksrummet, samt för att relatera de här kostnaderna till hela IT-infrastrukturen beskrivs, med tillhörande exempel. Kostnadsfaktorerna för den totala ägandekostnaden fastställs. Den största kostnadsfaktorn visar sig vara onödiga kostnader som orsakas av för stora infrastrukturer. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Risker vid övertoner och neutral överbelastning

   Detta white paper ger en sammanfattning av problem med övertoner i ström, med särskilt fokus på IT-utrustning. Beskrivningar ges av problemen åtgärdats i internationella regelverk. Läs mer
  • White paper - Vikten av livscykelhantering för datacenter

   En av de största utmaningarna för datacenterproffs är att hantera utrustningens livscykel på ett sätt som optimerar prestanda samtidigt som driftstoppen minskas. Läs mer
  • White paper - Dr. Frankenstein och datacenter

   Börja tänka på anläggningarna i termer av en fullständig livscykel: planering, design, bygge, drift och analys (och till sist avveckling). Läs mer
  • White paper - Noggrann planering ger välfungerande datacenter

   Beslut som fattas under planeringsfasen i ett datacenters livscykel ger långtgående effekter genom hela anläggningens livslängd. Därför är det viktigt att det blir rätt från första början. Läs mer

  • Att ägna tid åt dokumentation och utbildning kan minska felfrekvensen i datacentret enormt. Dokumentation och utbildning: Viktiga delar i driftskritiska datacenter
  • White paper - Snabbare och enklare datacenterplanering … KOSTNADSFRITT

   Schneider Electrics referensdesigner för datacenter ger tillgång till godkända och dokumenterade planer på hur system för fysisk infrastruktur ska konstrueras, konfigureras och anläggas. Läs mer
  • White paper - Utvärdera underhållsprogrammet för ditt datacenter

   Det kan vara svårt för datacenteransvariga att avgöra den rätta underhållsnivån för deras anläggningar, särskilt om de inte själva är underhållsproffs. Då behövs ett välorganiserat drift- och underhållsprogram som är i linje med datacentrets risktoleransnivå. Läs mer
 • Lär

  Kostnadsberäkning för prefabricerade kontra traditionella datacenter


  Hur designattributen påverkar kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

  Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


  Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

  Schneider Electrics referenskonstruktioner för datacenter


  Validerade och dokumenterade planer för hur system för fysisk infrastruktur ska utformas, konfigureras och planeras, samt med beskrivningar av vilka bestämda komponenter som används. Läs

  Beräkningsverktyg för total ägandekostnad vid datacenterbygge eller colocation


  Konstruktionsdetaljernas och prismodellens påverkan på ägarkostnaden. Läs

  Beräkningsverktyg för kapitalkostnader för datacentret


  Effekten på kapitalkostnader vid ändringar i den fysiska infrastrukturen Läs
 • Titta

  • Referenskonstruktioner för datacenter

   Att konstruera och bygga ett datacenter är inte alltid så lätt. Därför har Schneider Electric dragit upp några referenskonstruktioner för datacenter som gör det enkelt för dig att planera, bygga och driftsätta ett datacenter.
  • Livscykeltjänster för datacenter

   Det finns många problem i livet, men att driva datacenter bör inte vara ett av dem, i alla fall inte med Schneider Electrics livscykeltjänster för datacenter.
  • Vad vinner du på våra tjänster för datacentrets livscykel?

   Datacenter har aldrig spelat en så viktig roll i företag, som de gör i dag. För att kunna konstruera, få igång och driva ett datacenter med topprestanda och garanterad tillgänglighet behövs bra tjänster. Vi på Schneider Electric hjälper gärna till med våra livscykeltjänster för datacenter, samlade i en och samma produktserie.