Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

PowerLogic™ AccuSine PFV+

Schneider Electric-ova rešitev za kompenzacijo jalovega toka za specifične in visoko zmogljive aplikacije.

AccuSine PFV+ je zelo enostaven in učinkovit način kako eleminirati faktor moči zaradi induktivnega ali kapacitivnega bremena, zmanjšati nihanje napetosti, izboljšati življenjsko dobo opreme in izboljšati energijsko kapaciteto sistema. AccuSine PFV+ ponuja mnogo funkcij v enem paketu, za doseganje katerih drugi zahtevajo več modelov. Popravljanje faktorja moči z AccuSine PFV+ je brezskrbno in brez tveganja za resonanco.
Prodajna podpora
PowerLogic™ AccuSine PFV+ Schneider Electric Schneider Electric-ova rešitev za kompenzacijo jalovega toka za specifične in visoko zmogljive aplikacije.
Prodajna podpora