Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

 • Default Alternative Text

  Predpisi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov

 • Predpisi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov

Predpisi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov so začeli veljati 11. junija 2014 in so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Nova ureditev v EU predpisuje najvišje izgube transformatorjev, danih v uporabo po 1. juliju 2015, a velja tudi za transformatorje, kupljene po 11. juniju 2014.

Po 1. juliju 2015 ne bo mogoče tržiti ali uporabiti transformatorjev, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev, proizvajalci pa bodo v celoti odgovorni za spoštovanje zakonodaje.

Po datumu uveljavitve proizvajalci ne smejo sklepati novih pogodb za transformatorje z energetsko učinkovitostjo, ki ne dosega minimalnih zahtev iz uredbe.

Okvirne pogodbe, ki so bile podpisane pred 11. junijem 2014, veljajo do izteka, tudi v primeru dobav po 1. juliju 2015.

Utemeljitev: zaveze Evropske unije

EU bo do leta 2020 uveljavila svoj program »20-20-20«:
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % 
 • zmanjšanje porabe energije za 20 % 
 • 20-odstotni delež obnovljive energije v skupni proizvodnji 
 • Izgube električnih transformatorjev predstavljajo približno 2,5 % celotne porabe energije v EU.
Do leta 2020 je mogoče z novo uredbo prihraniti približno 16 TWh na leto.

Okoljsko primerna zasnova izdelkov želi doseči dva glavna cilja proizvodnje transformatorjev:
 • zmanjšati električne izgube (1. korak v letu 2015 in 2. korak v letu 2021)
 • doseči jasnejšo in preglednejšo označbo učinkovitosti
uskladiti najvišje stopnje izgube na nivoju Evropske unije

prvič zahtevati učinkovitost transformatorjev s srednjo zmogljivostjo.

Vpliv okoljsko primerne zasnove izdelkov na transformatorje

S tekočino polnjeni in s smolo izolirani transformatorji: manjša izguba za distribucijo s pomočjo tekočine in transformatorje, izolirane s smolo z močjo do 3150 kVA

Transformatorji srednje moči:
 • Stopnja najvišje zmogljivosti (mešano izgube ob stanju obremenitve in stanju brez obremenitve) za transformatorje z močjo nad 3150 kVA
 • Do danes še ni ureditve transformatorjev z močjo nad 3150 kVA
 • Suhi transformatorji do 10 MVA 36 kV
 • Ta uredba ne vpliva na posebne transformatorje.
 • Precejšen porast stroškov opreme in mase/dimenzij
 • Znižanje operativnih stroškov (optimizacija skupnega stroška lastništva)
> Uradni dokumenti EU

Želite govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.