Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Podatki v realnem času skozi obogateno resničnost

  EcoStruxure Augmented Operator Advisor zagotavlja informacije v realnem času, kadar koli in kjer koli jih potrebuješ. Aplikacija po meri izboljšuje operativno učinkovitost z obogateno resničnostjo, kar upravljavcem omogoča, da trenutne podatke in virtualne predmete prenesejo v omarico, stroj ali obrat.
 • Poveži se z drugimi računalniki po vsem svetu

  EcoStruxure Machine Advisor proizvajalcem strojev omogoča zagotavljanje novih storitev za upravljavce, za vsak nameščen stroj v katerem koli proizvodnem obratu po vsem svetu.
 • Imamo orodja, strokovno znanje in metode modernizacije za oceno tvojih obstoječih sistemov avtomatizacije in zagotavljanje strategije nadgrajevanja, ki bo zate najbolj primerna tako danes kot v prihodnosti.

  • Storitve nadgradnje, načrtovanja in upravljanja – Maksimiraj koristi modernizacije sistemov s skrbnim načrtovanjem in upravljanjem, ki jih izvajajo strokovnjaki, ki razumejo tvoje potrebe
  • Storitve selitve in nadgradnje DCS – naši nagrajeni programi za porazdeljen krmilni sistem (DCS) lahko zagotovijo varnost, zanesljivost in produktivnost, ki jih prinaša nov DCS, pogosto z bistveno nižjimi stroški in motnjami kot druge možnosti
  • Migracijske in posodobitvene storitve za PLC – Nadgradi svoje PLK-je na moderno, najsodobnejšo opremo z uporabo preprostih, učinkovitih in cenovno dostopnih orodij za nadgradnjo ter hitro ožičenje
  • Storitve za modernizacijo distribucije električne energije – Nadgradi svojo zastarelo namestitev s stroškovno učinkovitimi rešitvami nadgradnje

  Prenos e-priročnika

  Smernice za posodobitev obstoječe električne stikalne opreme v NN in SN omrežjih.

  Preberi brošuro o selitvi HMI

  Odkrij našo rešitev za migracijo DCS – operacije Foxboro DCS za Bailey.

  Preberi več o zavedanju razmer HMI

  Spoznaj, kako nadzorni vmesnik med človekom in strojem Foxboro DCS izboljša zavedanje razmer pri upravljavcih.

  Razišči strategije za posodobitev poslovanja

  Odkrij taktični načrt za učinkovito izvedbo s pomočjo ekonomije obsega in z načrtovanimi izpadi.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • • Storitve svetovanja o kibernetski varnosti – celosten načrt varnosti in kibernetske varnosti, prilagojen tvojemu delovanju, kibernetska zaščita brez negativnega vpliva na vsakodnevno delovanje, in dostop do strokovnjakov, ki znajo združevati informacijsko in operacijsko tehnologijo
  • Storitve oblikovanja in implementacije – omrežja, zasnovana za varno delovanje, centralizirano upravljanje popravkov in preverjanje pristnosti, potrjevanje in revizijo, nadzor mrež in učinkovitosti sistema ter zaščito pred zlonamerno programsko opremo na končni točki z vgrajenim preprečevanjem izgube podatkov, nadzorom naprav, uvrščanjem na seznam in preprečevanjem gostiteljskih vdorov
  • Storitve za vzdrževanje, specifične za varnost – 24/7 razpoložljivost upravljanih varnostnih storitev, hitro odzivanje ob incidentih in testih penetracije, zmanjšano prizadevanje in tveganje pri uvedbi popravkov in posodobitev protivirusne opreme ter varen, avtomatiziran dostop do preizkušenih in kvalificiranih popravkov za operacijske sisteme in protivirusnih posodobitev
  • Usposabljanje za kibernetsko varnost – opolnomoči svoje osebje z obsežnim usposabljanjem na področju kibernetske varnosti. Naši obsežni izobraževalni moduli poučujejo o varnostnem nadzoru in metodah ter vedenju v skladu s kibernetsko varnostjo

  Prenesi našo brošuro

  Znižaj možnost kibernetskega napada na svoje delovanje. Poskrbi za ustrezno zaščito svoje intelektualne lastnine.

  Preberi več o storitvi za kibernetsko varnost Customer FIRST

  Preberi, kako pomagamo razviti trajnostno arhitekturo kibernetske varnosti in podporne politike.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • • Storitve funkcionalnega upravljanja varnosti – sinhronizira vse dejavnosti in vloge v ciklu varnosti z ustreznimi predpisi in standardi, kar vključuje storitve ocenjevanja in upravljanja tveganj, storitve funkcionalnega varnostnega načrtovanja, storitve upravljanja konfiguracije SIS, storitve ocenjevanja funkcionalne varnosti, storitve revizije funkcionalne varnosti ter storitve izvajanja in spremljanja
  • Opredelitev in ocenjevanje storitev – pomaga prepoznati in razumeti tveganja, morebitne posledice in potrebno raven zaščite za njihovo upravljanje in obvladovanje, kar vključuje storitve ocenjevanja vrzeli ISA84/IEC61511, storitve kvantitativne ocene tveganja (QRA), storitve analize stopnje zaščite (LOPA), neodvisne storitve za zaščitno plast (IPL) in raven varnostne integritete (SIL), storitve analize nevarnosti procesov (PHA), storitve, povezane s specifikacijo varnostnih zahtev (SRS), in storitve načrtovanja upravljanja funkcionalne varnosti (FSMP)
  • Storitve načrtovanja in izvajanja – zagotavljajo izvajanje funkcionalnih in popolnoma skladnih operativnih sistemov z upravljanjem projektov, načrtovanjem in konfiguracijo sistema, sistemsko dokumentacijo, sistemskim naročanjem, potrjevanjem in storitvami za preizkušanje
  • Operativne in vzdrževalne storitve – pomagajo ohraniti varnost delovanja v skladu s standardi v celotnem varnostnem ciklu, in sicer z nadzorom delovanja varnostne zanke SIF Manager, podpornim programom za stranke Customer FIRST, rednim preizkušanjem storitvami učenja o funkcionalni varnosti in strokovno dobavo storitev po vsem svetu
  • Storitve certifikacije in usposabljanja – Funkcionalno varnostno usposabljanje ohranja inženirje na terenu na tekočem in zagotavlja popolno skladnost z IEC 61508, IEC 61511 in drugimi ustreznimi mednarodnimi standardi

  Prenesi brošuro o varnostnih storitvah

  Zaščiti svoja najdragocenejša sredstva z učinkovitim upravljanjem nevarnosti in tveganji v življenjski dobi v industrijah z visoko stopnjo nevarnosti.

  Več informacij o zahtevah IEC 61511

  Razišči nove zahteve IEC 61511 za najboljše prakse na področju skladnosti.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • • Zasnova, programiranje in optimizacija vmesnika HMI – Naši strokovnjaki pomagajo ponuditi prilagojene rešitve HMI za podporo učinkovitosti obrata in situacijske ozaveščenosti
  • Uglaševanje krmilne zanke – Zmanjšaj potrebo po posegih upravljavca in izboljšaj kakovost, produktivnost in varnost procesa
  • Storitve upravljanja alarmov – Strokovna racionalizacija alarmov zagotavlja, da imajo prednost alarmi, ki so najbolj ustrezni in omogočajo ukrepanje; tako operaterji ne vidijo ne premalo in ne preveč alarmov

  Preberi našo brošuro o učinkovitosti upravljanja (Performance Operator)

  Proaktivno se sooči s proizvodnimi izzivi in uporabi zavedanje o razmerah, ki je na voljo prek storitev za učinkovitost upravljanja (Performance Operator).

  Prenesi si informativni dokument

  Preberi, zakaj je v sodobnih tovarnah zahtevano upravljanje alarmov.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • • Vzdrževanje na kraju samem – naši podporni programi te povežejo s strokovnjaki, poročili, orodji, popusti in storitvami vzdrževanja, ki jih potrebuješ za podaljšanje maksimalne vrednosti življenjskega cikla avtomatizacije s strojno in programsko opremo. Naše storitve za podporo industrijski avtomatizaciji zagotavljajo fleksibilnost za vse vidike sistemov za distribucijo električne energije in sisteme avtomatizacije
  • Rezervni deli in popravila – Ohrani svoj obrat s skrajšanjem časa izpada, načrtovanjem in vzdrževanjem, preprečevanjem napak in identifikacijo težav z avtomatizacijo s pomočjo podpornega servisnega centra, rezervnih delov, podaljšane garancije in strokovne pomoči na kraju samem

  Prenesi brošuro o Foxboro DCS

  Optimiziraj svoj sistem avtomatizacije in naložbo v inženiring s storitvijo Customer FIRST za Foxboro.

  Pridobi brošuro Triconex®

  Pridobi dostop do visokokakovostne podpore, vzdrževanja za strojno in programsko opremo ter storitev za podaljševanje življenjskega cikla.

  Preberi brošuro Modicon PLC

  Optimiziraj svoj sistem avtomatizacije in naložbo v inženiring s storitvijo Customer FIRST za PLC.

  Razišči načrte servisiranja Advantage

  Zmanjšaj tveganje nedelovanja, izboljšaj načrtovanje vzdrževanja in podaljšaj življenjsko dobo sredstev.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
  • • Razvij jasno strategijo modernizacije z utemeljeno donosnostjo naložb, ki bo temeljila na sodobnem pristopu za obvladovanje zastarele tehnologije

  • • Zmanjšaj potrebo po kapitalskih naložbah in povečaj donosnost obstoječih sredstev, tako kratkoročno kot dolgoročno

  • • Izkoristi prednosti učinkovitejšega nadzora opreme in hkrati zmanjšaj porabo energije

  • • Optimiziraj učinkovitost sredstev, znižaj stroške vzdrževanja in v celoti izkoristi povezljivost, industrijski internet stvari, velepodatke in druga digitalna orodja

  Prenos poslovnega načrta

  Poišči pravo kombinacijo obstoječih sredstev in nove tehnologije za optimizacijo operativne vrednosti v okviru proračunskih omejitev.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • • Prekinitev povezave med strojno opremo in programsko opremo odpravlja potrebo po celostnem faznem preizkusu in testiranju skladnosti (FAT)
  • Nižja tveganja pri časovnem razporejanju, ker je mogoče procesne podatke uporabiti v zgodnejši fazi z uvedbo delovnega poteka Engineering Workbench
  • Pametne omarice in univerzalni I/O pomenijo najnižje stroške ožičenja in zagona
  • Uravnavanje pravil in predlog, s katerim se uveljavijo rezultati najboljših praks na področju globalne skladnosti projekta
  • Z virtualnim inženiringom in preizkušanjem je mogoče zagotoviti manj napak pri oblikovanju in najboljšo operativno pripravljenostjo

  Prenesi našo brošuro o storitvi FLEX

  Racionaliziraj projektni inženiring in odkrij, kako znižati stroške in tveganja s prilagodljivim in prožnim sistemom FLEX.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • • Obvladovanje projektnih tveganj postopek sodelovanja med končnim uporabnikom, prodajalcem in ponudniki inženiringa, nabave in gradnje
  • Simulatorji za usposabljanje operaterjev (OTS) zmanjšajo operativne napake in pogostost zaustavitve obrata z učinkovito simulacijo obratov in procesov
  • Tesna povezanost s ponudniki inženiringa, nabave in gradnje na področju inženirskih orodij skrajša fazo oblikovanja za 1-3 mesece in omeji predelavo projekta
  • Uporaba OTS za preverjanje tovarniških testov skladnosti (FAT) skrajša čas faze FAT za 2-4 mesece in zmanjša napore za preoblikovanje na kraju samem

  Razišči naše storitve avtomatizacije

  Dosezi projektno odličnost z našimi storitvami avtomatizacije za inženirska in gradbena podjetja.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • Usposabljanje za industrijsko avtomatizacijo nudi številne tečaje, ki pokrivajo širok nabor izdelkov in izzivov, vključno z usposabljanjem na področjih:

  • krmilniki Modicon PAC in PLC
  • pogoni s spremenljivo hitrostjo Altivar
  • porazdeljen krmilni sistem EcoStruxure Foxboro
  • varnostni sistemi EcoStruxure Triconex
  • programska oprema: EcoStruxure™ Machine Expert (predhodno poimenovanje: SoMachine), EcoStruxure™ Control Expert (predhodno poimenovanje: Unity Pro), Wonderware in še več

  Iskanje procesnega nadzora in usposabljanja o varnosti

  Razišči naš katalog o procesnem krmiljenju ter usposabljanju in tečajih za področje varnosti.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • ADE delijo svoje terensko strokovno znanje in ti pomagajo povečati poslovanje s sodelovanjem pri oblikovanju inovativnih novih zasnov:

  • Oblikovanje strojev — Tesno sodelovanje pri zasnovi in inženiringu strojev, ki nudi inovativne koncepte za prihodnje potrebe in zmogljivosti
  • Programiranje – Testiranje učinkovitosti, programiranje, priprava plošč in vodenje projektov
  • Zagon delovanja — Izkoristi izkušnje in vire za celostno testiranje in dokumentiranje strojev, da zagotoviš uspešno in pravočasno proizvodnjo

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • Ohrani zaposlene in opremo varnejše in se opri na naše izkušnje, saj razumemo tvoje aplikacije in te podpiramo pri oblikovanju in gradnji varnih strojev, ki so skladni z veljavnimi predpisi. Schneider Electric ti lahko pomaga pregledati in razviti aplikacije za varnost strojev, ki upoštevajo nove standarde na področju funkcionalne varnosti:

  • Analiza in ocena – Poglobi se v oceno tveganja in analizo identifikacije nevarnih snovi, da dosežeš zahtevane ravni varnosti strojev
  • Uporaba in izvajanje – Razvij funkcionalne varnostne specifikacije in jih uvedi za doseganje zahtevanih varnostnih ravni
  • Prenos znanja – Pridobi strokovno usposabljanje o novih pristopih funkcionalne varnosti in prednostih uporabe različnih standardov

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • Povečaj razpoložljivost in produktivnost svojega stroja, skupaj z nadzorom nad stroški ter zagotavljanjem, da je osebje seznanjeno z najnovejšimi informacijami in oprema posodobljena.

  Naši terenski servisni inženirji zagotavljajo prilagojene storitve, ki pomagajo nadzirati in znižati stroške, hkrati pa izboljšujejo razpoložljivost opreme in učinkovitost med življenjsko dobo. Za popolno brezskrbnost, saj smo globalno podjetje, ki je zavezano dolgoročni podpori in hitrim odzivnim časom.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • Zagotavljamo popolno preglednost nad nameščeno opremo in sistemi za zmanjšanje tveganj ter izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti rešitve.

  Naše rešitve zajemajo izdelke, programsko opremo, spremljanje in storitve za soočanje s tehnološkimi izzivi, podaljšanje življenjske dobe opreme in povečanje učinkovitosti sredstev, ne glede na nameščene osnovne izdelke.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.
 • Podjetje Schneider Electric pomaga opredeliti in izvesti najboljši razvoj rešitve za povečanje učinkovitosti in prilagodljivost, hkrati z nadzorovanjem stroškov zastarele infrastrukture.

  Nadgradnja lahko prinese mnoge prednosti. Enako dobre rezultate pa lahko prinese tudi izkoriščanje maksimalne učinkovitosti iz starejših sredstev, vendar brez kapitalskih izdatkov.

  Imamo orodja, znanje in metode modernizacije za oceno obstoječih sistemov in zagotovitev ustrezne strategije nadgradnje, danes in v prihodnosti.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo ekipo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

Pridobi več virov podatkov in podpore

aplikacija mySchneider

Prenesi aplikacijo mySchneider in pridobi podporo na poti kjerkoli in kadarkoli. Prenesi jo zdaj!
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Brezplačno"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Naloži"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSI"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?