{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

What is the harmonized tariff schedule (HTS) for the Sepam relays?

The HTS code is 8536.49.00.80 and country of origin is France.

Nội dung này có hữu ích không?