{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

What does "basic OS loader invalid checksum" displayed on a Quantum 140CPU6XXXX indicate?

This error can be seen if there was an interruption to the Executive Flash process. Sometimes the PLC is recoverable and sometimes it is not. To recover, some of the actions listed below can be attempted. Remove any PC cards installed in the PLC and any cards other than the PLC and PS from the back plane. If available, try a different power supply and back plane.

  • Power cycle.
  • Power off, press and hold the ESC key through power up.
  • Press the Restart button next to the battery.
  • Use the OS Loader to connect to the PLC using either Modbus or MB+, set to address 1 and attempt to flash firmware.
  • Power off, remove battery, remove from back plane, let sit 120 minutes and power on.

If after the above actions the PLC does not recover, it must be returned for repair/ exchange.


 

Legacy KB System (APS) Data: RESL212574 V1.0, Originally authored by DaSo on 09/24/2013, Last Edited by DaSo on 09/24/2013
Related ranges: Modicon Quantum
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.