{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Does the ION/SPM/PME OPC client have the ability to do OPC writes to a third party OPC server?

Issue:
Power Monitoring Expert has a built in OPC DA client used to connect to third party OPC DA servers. Customer would like to know if this client has the ability to write to the OPC DA tags in addition to being able to read it. 

Product Line:
ION Enterprise 6.0.x
Struxureware Power Monitoring Expert 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x

Environment:
OPC Client

Resolution:

No. The built-in OPC client  in ION/SPM/PME does not have the ability to write to 3rd party OPC servers.

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.